Περιεχόμενα

University Administrative Officers c 1
xxix
University Demonstrators 8
xxix
Obituary Notices 14
xxix
Lecturers and University Teachers
35
University Scholarships c
51
University Prizes
61
University and College Degree Fees
70
University Administration
77
University Representation
91
Affiliation
99
Tripos Lists 193133
103
Colleges and Approved Foundation
212
Members of the University who are not on the boards
709
Girton College
718
Newnham College
756
Table of Matriculations P32333
805

University Legislation
85

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας