Περιεχόμενα

Preface
v
University Officers c 1
10
Readerships 18
18
Lecturers and University Teachers 26
26
University Preachers 33
33
University Scholarships c
45
University Prizes
54
Fees and Dues
61
Honorary Degrees
78
University Legislation
99
University Representation
111
Affiliation
120
War Allowances c
126
Tripos Lists 1921 1922
134
Degrees conferred 192122
179
Colleges and Hostels
192

Examinations
71
Members of the Senate not on College Boards
545

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας