Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ILLINOIS.

ALDRICH, CHARLES H.,
AYER, B. F.,
BONNEY, C. C.,
DENT, THOMAS,
DUNHAM, CHARLES,
EDSALL, JAMES K.,
FLOWER, JAMES M.,
HURD, HARVEY B.,
KOERNER, GUSTAVE,
Mason, EDWARD G.,
MURPHY, THEODORE D.,
PALMER, JOHN M.,
SHERMAN, E. B.,
TENNEY, DANIEL K.,
TRUMBULL, LYMAN,
TUTHILL, RICHARD S.,

[ocr errors]
[ocr errors]

.

Chicago.
. Chicago.

Chicago.
Chicago.
Geneseo.
Chicago.
. Chicago.
Chicago.
Belleville.
Chicago.
Woodstock.
. Springfield.
Chicago.
Chicago.
Chicago.
Chicago.

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

.

.

MARYLAND.

ALEXANDER, JULIAN J.,
BEASTEN, CHARLES, JR.,
BONAPARTE, CHARLES J.,
BROWN, SEBASTIAN,
Cowen, John K.,
Cross, E. J. D., .
DONALDSON, JOHN J.,
FINDLAY, JOHN V. L.,
FISHER, WILLIAM A.,
GOODWIN, C. RIDGELY,
Gwinn, CHARLES J. M.,
HANDY, John H.,
HINKLEY, EDWARD OTIS,
HUGHES, THOMAS,
JONES, ISAAC D.,

Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
. Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.
Baltimore.

.

.

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

.

.

.

[ocr errors]

MASSACHUSETTS.

ALLEN, STILLMAN B.,
BALDWIN, G. W.,
BARTLETT, SIDNEY, .
BELL, C. U., .
BRALEY, HENRY K.,
BROOKS, FRANCIS A.,
BULLOCK, A. G.,
CHANDLER, ALFRED D.,
CLIFFORD, CHARLES W.,
COLLINS, PATRICK A., .
CRAPO, WILLIAM W.,
CURLEY, THOMAS,
CURTIS, BENJAMIN ROBBINS, .
Davis, John,
DICKINSON, M. F., JR.,
DILLAWAY, W. E. R., .
ENDICOTT, WILLIAM C.,
FISH, FREDERICK P.,
Fox, WILLIAM H.,
FRENCH, WILLIAM B.,
GASTON, WILLIAM,
Goodwin, FRANK,
HEMENWAY, ALFRED,
HOWES, L. W.,
HURD, FRANCIS W., .
JOHNSON, BYRON B.,
JONES, LEONARD A.,
LADD, NATH. W., .

Boston.
Boston.

Boston.
. Lawrence.
Fall River.
Boston.
Worcester.
Boston.
New Bedford.
Boston,
New Bedford.
Boston.
Boston.
Lowell.
Boston.
Boston,
Salem.
Boston.
Taunton.
Boston.
Boston.
. Boston.

Boston.
Boston.
Boston.
Waltham.
Boston.
Bostop.

.

.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

MASSACHUSETTS-Continued.

MARSHALL, Joshua N.,
MAXWELL, J. AUDLEY,
MONROE, WILLIAM A.,
MYERS, JAMES J., .
POWERS, CHARLES E.,
PUTNAM, HENRY W.,
RICHARDSON, DANIEL S.,
RICHARDSON, GEORGE F.,
RUSSELL, CHARLES T., JR.,
RUSSELL, WILLIAM G.,
SCAIFE, LAURISTON L.,
SEARLE, GEORGE W.,
SEARS, PHILIP H.,
SHATTUCK, GEORGE O.,
SMITH, CHAUNCEY,
SOUTHARD, CHARLES B.,
SPAULDING, JOHN,
STOREY, MOORFIELD,
STORROW, JAMES J.,
SWIFT, M. G. B.,
TREADWELL, JOHN P.,
WHITE, GEORGE,

Lowell,
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Lowell.
Lowell,
Cambridge.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston
Fall River.
Boston.
Boston.

.

.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

MICHIGAN.

BAKER, HERBERT L.,
BALL, DANIEL H.,
Brown, HENRY B.,
CONELY, JOHN D.,
COOLEY, Thomas M.,
DICKINSON, Don M.,
DONNELLY, JOHN C.,
DUFFIELD, HENRY M.,
GRIFFIN, LEVI T.,
HENDERSON, HENRY P.,
HOSMER, GEORGE S.,
KENT, CHARLES A., .
MEDDAUGH, ELIJAH W.,
MOORE, GEORGE WILLIAM,
O'BRIEN, THOMAS J.,
PENDLETON, EDWARD W.,
ROGERS, HENRY WADE,
THURBER, HENRY T., .
WEADOCK, Thomas A. E.,
WELLS, WILLIAM P.,

.

. Detroit.
Marquette.
Detroit.
Detroit.
Ann Arbor.
Detroit.
Detroit.

Detroit.
. Detroit.
Mason.
Detroit.
Detroit.
Detroit.
Detroit.
Grand Rapids.
• Detroit.
Ann Arbor.
Detroit.
Bay City.
Detroit.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »