Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

NEBRASKA.

PRESIDENT.

SECRETARY.

NAME.
Nebraska State Charles 0. Whedon, Lionel C. Burr,
Bar Association,

Lincoln.

Lincoln. Douglas COUNTY BAR B. E. B. Kennedy, N. J. Burnham, ASSOCIATION.

Omaha.

Omaha.

NEVADA.

None.

NEW HAMPSHIRE.

GRAFTON AND COos
BAR ASSOCIATION.

William Heywood, Geo. W. Chapman,
Lancaster.

Haverhill.

NEW JERSEY. State Bar Associa

Malcolm W. Nevin(in '86), tion.

Hoboken, CAMDEN ('OUNTY BAR Abraham Browning, B. F. H. Shreve, ASSOCIATION.

Camden.

Camden. ESSEX COUNTY BAR A. Q. Keasbey, Frederick S. Fish, ASSOCIATION

Newark.

Newark.
HUDSON COUNTY BAR W. B. Williams, William P. Douglass,
ASSOCIATION.

Jersey City. Jersey City,
MONMOUTH COUNTY

James Steek (in 1886), BAR ASSOCIATION.

Eatontown. UNION COUNTY LAW F.E. Marsh (Vice-P.) F. M. Voorhees, LIBRARY & BAR Ass'n. Elizabeth,

Elizabeth.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ADAMS COUNTY BAR D. Conaughy,
ASSOCIATION.

Gettysburg.
ALLEGHENY COUNTY W. B. Negley,
BAR ASSOCIATION.

Pittsburg. LAW ASSOCIATION OF A, S. Moore, BEAVER COUNTY.

Beaver.
LEGAL ASSOCIATION OF

BERKS COUNTY.
BLAIR COUNTY BAR S. S. Blair,
ASSOCIATION.

Hollidaysburg.
BRADFORD COUNTY D. A. Overton,
BAR ASSOCIATION.

Towavda. BUCKS COUNTY BAR N. C. James, ASSOCIATION.

Doylestown. CAMBRIA COUNTY BAR George M. Reade, ASSOCIATION.

Ebensburgh.
CENTER COUNTY BAR

ASSOCIATION.
CHESTER COUNTY BAR Wm. B. Waddell,
ASSOCIATION.

West Chester. CLEARFIELD COUNTY Joseph B. McEnally, BAR ASSOCIATION.

Clearfield. COLUMBIA COUNTY BAR John G. Freeze, ASSOCIATION.

Bloomsburg. CRAWFORD COUNTY W. R. Bole, LAW LIBRARY Ass'n. Meadville. DELAWARE Co. Law Jno. B. Hinkson, LIBRARY Ass'n.

Chester.

John M. Kranth,

Gettysburg
E. Y. Breck,

Pittsburg.
John M. Buchanan,

Beaver.
Harrison Maltzberger,

Reading A. S. Landis,

Hollidaysburg. James A. Codding,

Towanda. H. O. Harris,

Doylestown. A. V. Barker,

Ebensburgh.
L. A. Schaffer,

Bellefonte.
R. Jones Monaghan,

West Chester.

Charles J. Barkly,

Bloomsburg A. G. Church,

Meadville. Wm. B. Broomall,

Chester.

NAME.

PENNSYLVANIA-Continued.
PRESIDENT.

SECRETARY
ERIE COUNTY BAR As- Jno. P. Vincent, E. L. Whittelsey,
SOCIATION.
Erie.

Erie.
FOREST BAR ASSOCIA- Sam'l D. Irwin, P. Monroe Clark,
TION.
Tionesta.

Tionesta.
WAYNESBURG BAR AS- J. J. Buchanan, R. F. Downey,
SOCIATION
Waynesburg

Waynesburg.
HUNTINGDON BAR AS- Jno. M. Baily, H. B. Dunn,
SOCIATION
Huntingdon.

Huntingdon.
LAW ASSOCIATION OF A. W. Taylor, Jno. H. Pearce,
INDIANA Co.
Indiana.

Indiana.
LACKAWANNA LAW W. W. Lathrop. J. H. Torey.

LIBRARY Ass'n.
LANCASTER BAR ASSO- H. M. North, Jno. W. Appel,
CIATION,
Columbia.

Lancaster.
LAWRENCE Co. Bar D. B. Kurtz,

Jas. A. Gardner,
ASSOCIATION.
New Castle.

New Castle.
WILKES-BARRE LAW A. T. McClintock, Geo. R. Bedford,
LIBRARY Ass'n.

Wilkes-Barre.

Wilkes Barre. LYCOMING LAW Asso- Henry C. Parsons, Jas. B. Krause, (IATION. Williamsport.

Williamsport. McKeux Co. Bar As- Byron D. Hamlin, Geo. L. Roberts, SOCIATION. Smetliport.

Bradford. MONTGOMERY Co. BAR James Boyd,

Wm. F. Dannehower, ASSOCIATION.

Norristown.

Norristown. NORTHAMPTON Co. Edward S. Fox, Henry S. Cavanaugh, BAR ASSOCIATION.

Easton.

Easton. LAW ASSOCIATION OF G. W. Biddle,

Robert D. Coxe, PHILADELPHIA.

Philadelphia. Philadelphia. SCHUYLKILL CO. BAR Jno. W. Roseberry, Geo. J. Wadlinger, ASSOCIATION.

Pottsville.

Pottsville. SNYDER COUNTY BAR Samuel Alleman, Jno. II. Arnold, ASSOCIATION.

Selin's Grove.

Selin's Grove. SUSQUEHANNA LEGAL Wm. II. Jessup, H. C. Jessup, ASSOCIATION. Scranton.

Montrose. Tioga COUNTY BAR R. C. Simpson, J. Harrison, ASSOCIATION.

Wellsboro:

Wellsboro. WARREN County Bar W. M. Lindsey, J. O. Parmlee, ASSOCIATION.

Warren.

Warren.
WESTMORLAND Law H. P. L'rird,

W. A. Griffith,
ASSOCIATION.
Greensburg

Greensburg

[blocks in formation]

DAKOTA TERRITORY.
NAME.
PRESIDENT.

SECRETARY
GRAND FORKS COUNTY A. W. Bangs, W. L. Wilder,
BAR ASSOCIATION.

Grand Forks.

Grand Forks.

MONTANA TERRITORY.
Montana Bar Asso. Henry N. Blake, James U. Sanders,
ciation.
Virginia City.

Helena.
HELENA BAR ASSOCIA- William Chumasero, W. E. Cullen,
TION.
Helena.

Helena.

NEW MEXICO TERRITORY.

New Mexico Bar Neill B. Field,
Association.

Albuquerque.

Edward L. Bartlett,

Santa Fe.

UTAH TERRITORY. BAR ASSOCIATION OF Ben Sheeks,

H. G. McMillan, SALT LAKE City. Salt Lake City.

Salt Lake City.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »