Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 90 - Awake, my St. John! leave all meaner things To low ambition, and the pride of kings. Let us (since life can little more supply Than just to look about us and to die) Expatiate free o'er all this scene of man; A mighty maze! but not without a plan; A wild, where weeds and flowers promiscuous shoot; Or garden tempting with forbidden fruit.
Σελίδα 33 - Now awful beauty puts on all its arms ; The fair each moment rises in her charms, Repairs her smiles, awakens every grace, And calls forth all the wonders of her face : Sees by degrees a purer blush arise, And keener lightnings quicken in her eyes.
Σελίδα 153 - Whose buzz the witty and the fair annoys, Yet wit ne'er tastes, and beauty ne'er enjoys: So well-bred spaniels civilly delight In mumbling of the game they dare not bite. Eternal smiles his emptiness betray...
Σελίδα 98 - With too much weakness for the Stoic's pride, He hangs between; in doubt to act or rest, In doubt to deem himself a God or Beast, In doubt his mind or body to prefer; Born but to die, and reasoning but to err...
Σελίδα 45 - All side in parties, and begin th' attack; Fans clap, silks rustle, and tough whalebones crack; Heroes' and heroines' shouts confus'dly rise, And bass and treble voices strike the skies. No common weapons in their hands are found, Like gods they fight, nor dread a mortal wound. So when bold Homer makes the gods engage...
Σελίδα 166 - Are what ten thousand envy and adore : All, all look up with reverential awe, At crimes that 'scape or triumph o'er the law ; While truth, worth, wisdom, daily they decry : Nothing is sacred now but villainy.
Σελίδα 49 - What though no friends in sable weeds appear, Grieve for an hour, perhaps, then mourn a year, And bear about the mockery of woe To midnight dances, and the public show...
Σελίδα 120 - Who wickedly is wise, or madly brave, Is but the more a fool, the more a knave. Who noble ends by noble means obtains, Or failing, smiles in exile or in chains, Like good Aurelius let him reign, or bleed Like Socrates, that man is great indeed. What's fame? a fancy'd life in others' breath, A thing beyond us, ev'n before our death.
Σελίδα 34 - Favours to none, to all she smiles extends; Oft she rejects, but never once offends. Bright as the sun, her eyes the gazers strike, And, like the sun, they shine on all alike. Yet graceful ease, and sweetness void of pride, Might hide her faults, if belles had faults to hide : If to her share some female errors fall, Look on her face, and you'll forget 'em all.
Σελίδα 90 - Eye Nature's walks, shoot folly as it flies, And catch the manners living as they rise; Laugh where we must, be candid where we can; But vindicate the ways of God to man.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας