Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Table of pressures allowable on boilers made since February 28, 1872—Continued.

45,000 tensile strength. 1-6, 7,500.

50,000 tensile

strength. 1-6, 8,333.3.

55,000 tensile

strength. 1-6, 9,166.6.

60,000 tensile

strength. 1-6, 10,000.

65,000 tensile

strength. 1-6, 10,833.3.

70,000 tensile

strength. 1-6, 11,666.6.

Diame. Thick
ter of ness of
boiler. plates.

95.1

20 20 20 20

20 Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres. per cent Pres- per cent sure. addi

sure. addi- sure. addi- sure.

addi

addi

sure. tional. tional. tional tional.

tional

20 Pres- per cent sure. addi

tional.

44
inches.

. 1875
21
. 23
. 25
. 26
29
.3125

33
. 35
375

63. 92
71.59
78.4
85. 22
88.63
98.86
106.53
112.5
119.31
127.81

76.7
85.9
94.08
102. 26
106.35
118.63
127.83
135.
143. 17
153. 37

71.02
79.54
87.12
94. 69
98.48
109.84
118.36
124.99
132.57
142.04

85. 22 78.12
95.44 87.49
104.54 95.83
113. 62 104.16
118.17 108. 33
131.80 120.83
142. 03 130.2
149.98 137.49
159.08 145.83
170.44 156. 24

93.74
104.98
114.99
124.99
129.99
144.99
156. 24
164.98
174.99
187.48

85. 22
95. 45
104.54
113. 63
118. 18
131.81
142.04
150.
159.09
170.45

102. 26
114.54
125.44
136.35
141.81
158.17
170.44
180.
190.9
204.54

92. 32
103.4
113. 25
123.1
128. 02
142.79
153. 88
162. 49
172.34
184.65

110.78
124. 08
135.9
147.72
153. 62
171.33
184.65
194.98
206.8
221.58

99.42
111.36
121.96
132.56
137.87
153. 78
165.71
174.99
185.6
198.86

119.3
133. 63
146.35
159.07
165.44
184. 53
198.85
209.98
222.72
238. 63

46
inches.

[ocr errors]

61.14
68. 47
75.
81.51
84.78

94.56
.3125 101.9

107.6
114.13
122.28

73. 36 67.93 82. 16 76. 08 90. 83. 33 97.81 90.57 101.73 94.2 113.47 105.07 122.28 113.21 129.12 119.56 136.95 126.8 146.73 135.86

81.51 74.72 91.29

83. 69
100.

91. 66
108.68 99. 63
113.04 103. 62
126. 115.57
135.86 124.54
143.47 131.52
152. 16 | 139.49
163.03 | 149.45

89.66 81.51 100.42 91.3 109.99 100. 119.55 108.69 124. 34 113.44 138.68 126.09 149.44 135. 86 157.82 143.97 167.38 152.17 179.34 163.04

97.81 109.56 120. 130.42 135.64 151.3 163. 03 172.16 182.6 195.64

88. 31 98.91 108. 33 117.75 122. 46 136.59 147.19 155. 43 164.85 176.62

105.97 118.69 129.99 141.3 146.95 163. 92 176.62 186.51 197.82 21.94

106 52 116.66 126.8 131.88 147.1 158.51 167.39 177.53 190.21

114.12 127.82 139.99 152.16 158. 25 176.52 190.21 200. 86 213.03 228. 25 65,000 tensile

Table of pressures allowable on boilers made since February 28, 1872—Continued.

strength. 1-6, 10,833.3.

70,000 tensile

strength. 1-6, 11,666.6.

20

20 per cent Pres- per cent addi- sure.

additional.

tional.

48

[ocr errors]

1875 21 23 25 26 29 3125 33 35 375

58. 59 65. 62 71.87 78. 12 81. 25 90.62 97.65 103. 12 109.37 117.18

70.30 65.1 78.74 72.91 86.24 79.85 93.74 86.8 97.50 90.27 108.74 100.69 117.18 108.5 123.74 114.58 131.24 121.52 140.61 130.2

78.12 87. 49 95.82 104.16 108.32 120.82 130.2 137.49 145. 82 156.24

71.61 80.2 87.84 95. 48 99.3 110.76 119.35 126.04 133. 67 143. 22

85.93 96. 24 105.4 114.57 119.16 132.91 143.22 151. 24 160.4 171.86

78.12 87.49 95.83 104.16 108.33 120.83 130.21 137.5 145.83 156.25

93.74 104.98 114.99 124.99 129.99 144.99 156.25 165. 174.99 187.50

84.63 94.79 103.81 112.84 117.36 130.9 141.05 148.95 157.98 169.27

101.55 113.74 124. 57 135.4 140.83 157.08 169.26 178.74 189.57 203. 12

91. 13 102.08 111.8 121.52 126.38 140.97 151.9 160.41 170.13 182.29

109.35 122.49 133. 16 145.82 151. 65 169.16 182.28 192. 49 204.15 218. 74

inches.

. 1875

45,000 tensile

strength. 1-6, 7,500.

50,000 tensile

strength. 1-6, 8,333.3.

55,000 tensile

strength. 1-6, 9,166.6.

60,000 tensile

strength.
1-6, 10,000.

Diame-Thick-
ter of ness of
boiler. plates.

20
20
20

20 Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pressure. addi- sure.

addi- sure. addi- sure.

addi

sure.
tional.
tional.
tional.

tional.

54 inches.

[ocr errors]

52.08 58. 33 63. 88 69. 44 72.22 80.55 86.8 91. 66 97.22 104.16

62. 49 69.99 76.65 83.32 86.66 96.66 104.16 109.99 116.66 124.99

57.87 64. 81 70.98 77.16 80.24 89.5 96.44 101.84 108.02 115.74

69. 44 77.77 85. 17 92.59 96.28 107.40 115.72 122.22 129.62 138.88

63. 65 71.29 78.08 84. 87 88.27 98. 45 106.09 112.03 118. 82 127.31

76.38 69.44 85.54 77.77 93. 69 85. 18 101.84 92.59 105.92 96.29 118. 14 107.41 127.30 115. 55 134.43 122. 22 142.58 129. 62 152.77 138.88

82.44 93. 32 102.21 111.10 115. 54 128. 88 138. 66 146. 66 155.54 166. 65

75. 23 84. 25 92.28 100.3 104. 31 116.35 125. 38 132.4 140.43 150. 46

90.27 101.1 110.73 120.36 125.17 139.62 150. 45 158.88 168.51 180.55

81.01 90.74 99.38 108.02 112.44 125.3 135.03 142.59 151.23 162.03

97.21 108. 88 119.25 129. 62 134.8 150.36 162.03 171.10 181.47 194. 43

3125

.35

Table of pressures allowable on boilers made since February 28, 1872—Continued.

70,000 tensile

strength. 1-6, 11,666.6.

. 1875 21

60

26

46.87 5:2.5 57.5 62.5 65. 72.5 78.12 82.5 87.5 93.75

56.24 63. 69. 75. 78. 87. 93.74 99. 105. 112.5

52.08 58.33 63.88 69. 44 72. 22 80.55 86.8 91.66 97.2.2 104. 16

62.49 69.99 76.65 83.32 86. 66 96. 66 104.16 109.99 116.66 124.99

57.29 64. 16 70.27 76.38 79.44 88.61 95.48 100.83 106.94 114.58

68.74 76.99 84.32 91. 65 95.32 106.33 114.57 120.99 128.32 137.49

62.5 69.99 76. 66 83.33 86. 66 96. 66 104.18 109.99 116. 66 125.

75. 84. 91.99 99.99 103. 99 115.99 124.99 132. 139.99 150.

67.7 75.83 83. 05 90.27 93.88 104.72 112.95 119.16 126.38 135. 41

81.24 90.99 99. 66 108.32 112.65 125. 66 135.54 142.99 151. 65 162.49

72.91 81.66 89. 44 97.222 101.11 112.77 121.52 128.33 136.11 145.83

87.49 97.99 107.32 116. 66 121.33 135.32 145.82 153.99 163. 33 174.99

inches.

31:25 .33

.375

45,000 tensile strength. 1-6, 7,500.

50,000 tensile

strength. 1-6, 8,333.3.

55,000 tensile

strength. 1-6, 9,166.6.

60,000 tensile

strength. 1-6, 10,000.

65,000 tensile

strength.
1-6, 10,833.3.

Diame- Thick-
ter of ness of
boiler. plates.

20
20
20
20
20

20 Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent sure. addi- sure.

addisure. addi- sure. addi

sure. addi- sure. additional. tional. tional. tional. tional.

tional.

1875
21

66
inches.

26
29
3125
33
35
375

42.61
47.72
52. 27
56.81
59.09
65.90
71.
75.
79.56
85. 26

51. 13
57.26
62. 72
68. 17
70.9
79.08
85.2
90.
95. 47
102. 27

47.34
53,
58.
63,13
65.65
73.23
78.91
83.33
88.38
94. 69

56.8
63. 63
69.69
75. 75
78. 78
87.87
94. 69
99.99
106.05
113. 62

52.07
58.33
63.88
69. 44
72.22
80.55
86. 89
91.66
97.22
104.16

62.49 56.81
69.99 63. 63
76.65 69. 69
83. 32 75. 75
86.66 78.78
96. 66 87.87
104.16 94. 69
109.99 99.99
116.66 106.
124.99 113.62

68.17
76.35
83. 62
90.90
94.53
105.44
113. 62
120.
127.27
136.34

61.55
68.93
75.5
82.07
85.35
95.2
102.58
108. 33
114.89
123.1

73. 86
82. 71
90.6
98.48
102.42
114.24
123.09
129.99
137.86
147.72

66.28
74.24
81.31
88.37
91.91
102.52
110. 47
116.66
123.73
132.57

79.53
89.08
97.57
106.04
110.29
123.02
1.,2.56
139.99
148.47
159.08

Table of pressures allowable on boilers made since February 28, 1872—Continued.

50,000 tensile

strength. 1-6, 8,333.3.

55,000 tensile

strength. 1-6, 9,166.6.

60,000 tensile

strength. 1-6, 10,000.

65,000 tensile

strength. 1-6, 10,833.3.

70,000 tensile

strength. 1-6, 11,666.6.

Diame- Thickter of ness of boiler. plates.

20 20 20 20

20
Pres. per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent
sure.

sure.
addi- sure. addi- sure. addi-

sure. addi- sure. additional. tional. tional. tional.

tional.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

72 inches.

78 inches.

60.

1875 .21 18 15 . 26 29 315 . .35 35

49.14 53. 41 55.55 61.96 66.77

93.

58.76 66.11 68. 16

64.09 66. 66 74.35 80. 12 84.61 89.73 96.14

[ocr errors]

64.4 66. 66 74.35 80. 12 84.61 89.74 96. 15

[ocr errors]
[ocr errors]

88. 14 93.07 98. 105.76

104.70 112.17

112.17 118. 45 125. 64 134.6

72.11

80.12

88. 14 45,000 tensile strength. 1-6, 7,500.

Table of pressures allowable on boilers made since February 28, 1872—Continued.

50,000 tensile

strength. 1-6, 8,333.3.

5,000 tensile strength. 1-6, 9,166.6.

60,000 tensile

strength. 1-6, 10,000

65,000 tensile

strength. 1-6, 10,833.3.

70,000 tensile

strength. 1-6, 11,666.6.

Diame- Thickter of ness of boiler. plates.

20 20 20 20 20

20
Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent Pres- per cent
sure. addi- sure. addi- Slure. addi- sure. addi- sure. addi- sure. addi-
tional.
tional.
tional.
tional.
tional.

tional.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

37.5 42.

45. 13

66. 66 69.32

33. 48
37.5

84
inches.

90
inches.

.
.25
.26
.29
.3125
.

5 4.35

62.49 66. 69.99 75.

46.29 48.14 53.7 57.86 61.11 64.81 69. 44

55.54 57.76 64.44 69.43 73.33 77.7 83.32

61.1 63.55 70.8 76.38 80.66 85.54 91. 65

60. 18 62.59 69.81 75.23 79.44 84.25 90.27

[ocr errors]
[ocr errors]

101.1 108. 32

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »