Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

DRAMATIC WORKS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE,

FROM THE TEXT OF

JOHNSON, STEVENS, AND REED,

WITH

Glossarial Notes, Life, &c.

A NEW EDITION,

BY WILLIAM HAZLITT, ESQ.

IN FOUR VOLUMES.

VOL. II.

LONDON

ROUTLEDGE, WARNE, & ROUTLEDGE,

FARRINGDON STREET;

NEW YORK: 56, WALKER STREET.

1862.

HASVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF

BARCLIFFE COLLEGE LIBRARY 1942

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »