Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 78 - I was made a member of Christ, a child of God, and an inheritor of the kingdom of heaven.
Σελίδα 48 - Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus. 18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
Σελίδα 91 - ... a circle. The angle in a semicircle is a right angle ; the angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle ; and the angle in a segment less than a semicircle is greater than a right angle.
Σελίδα 93 - Tis pleasant, by the cheerful hearth, to hear Of tempests and the dangers of the deep, And pause at times, and feel that we are safe ; Then listen to the perilous tale again, And with an eager and suspended soul, Woo terror to delight us.
Σελίδα 44 - IF two triangles have two sides of the one equal to two sides of the...
Σελίδα 82 - If a side of any triangle be produced, the exterior angle is equal to the two interior and opposite angles ; and the three interior angles of every triangle are equal to two right angles.
Σελίδα 48 - Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness ; considering thyself, lest thou also be tempted.
Σελίδα 50 - The logarithm of the product of two numbers is equal to the sum of the logarithms of the numbers.
Σελίδα 58 - Olympian games or Pythian fields; Part curb their fiery steeds, or shun the goal With rapid wheels, or fronted brigades form. As when, to warn proud cities, war appears Wag'd in the troubled sky, and armies rush To battle in the clouds, before each van Prick forth the aery knights, and couch their spears Till thickest legions close; with feats of arms From either end of Heaven the welkin burns.
Σελίδα 35 - Wherefore let us beseech him to grant us true repentance, and his Holy Spirit, that those things may please him, which we do at this present; and that the rest of our life hereafter may be pure and holy ; so that at the last we may come to his eternal joy ; through Jesus Christ our Lord.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας