Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

(Pope)

MCF

ORDHAM MORRIS

THE

WORK S

O F

Alexander Pope, Esq.

VOLUME V;

BEING THE

FIRST of his LETTERS.

LONDON:

Printed for C. BATHURST, W. STRAHAN, J. and
F. RIVINGTON, R. BALDWIN, W. JOHNSTON,
T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, JOHNSON
and DAVENPORT, T. DAVIES, T. CADELL,
and W. and J. RICHARDSON,

M DCC LXX.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »