Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

RMP

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

PARTS OF SPEECH; ALL THE RULES
OF SYNTAX,

AND А GREAT NU M-
BER

PRACTICAL EXERCISES.

BY

R. VAN

DER PYL,

[ocr errors]

TEACHER OF LANGUAGES, AND AUTHOR

SEVERAL GRAMMATICAL WORKS.

[ocr errors]

R O T T E R D A M ,
PRINTED FOR ARBON AND KRAP.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »