Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors]

PROPOSED & ANSWERED,

CONCERNING

THE LIFE FORFEITED BY ADAM,

THE RESURRECTION OF THE DEAD,

AND

ETERNAL PUNISHMENT,

BY

THE REV. DAVID THOM.

Εγω ειμι ή αναστασις και η ζωη. .

LIVERPOOL:

PRINTED FOR THE AUTHOR, BY R. RIDDICK, 46, LORD-STREET.
PUBLISHED AND SOLD BY ROCKLIFF AND DUCKWORTII, ALSO SOLD BY

ROBINSONS', CRUICKSHANK, GRAPEI, TAYLOR, EVANS, cheGWIN, AXD
UILL, AND GRAY, ; LONGMAX, REE3, ORME, AND CO., LONDON ; WOOD
AND YATES, DUBLIN;

WM. WIITE AND CO., AND
WM, OLIPHANT, EDINBURGH ; J. BRASII AND CO., MAURICE OGLE, AND
WM. MʻPICX, GLASGOW.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »