Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 44 - If two triangles have two sides of the one equal, respectively, to two sides of the other, but the included angle of the first greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second.
Σελίδα 276 - If two planes are perpendicular to each other, a straight line drawn in one of them perpendicular to their intersection is perpendicular to the other plane.
Σελίδα 52 - If the opposite sides of a quadrilateral are equal, the figure is a parallelogram.
Σελίδα 43 - If two angles of a triangle are unequal, the sides opposite are unequal, and the greater side is opposite the greater angle.
Σελίδα 193 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. To prove that Proof. A Let the triangles ABC and ADE have the common angle A. A ABC -AB X AC Now and A ADE AD X AE Draw BE.
Σελίδα 362 - A sphere is a solid bounded by a surface all points of which are equally distant from a point within called the centre.
Σελίδα 171 - In any triangle the product of two sides is equal to the product of the diameter of the circumscribed circle by the altitude upon the third side.
Σελίδα 73 - The sum of the perpendiculars dropped from any point within an equilateral triangle to the three sides is constant, and equal to the altitude.
Σελίδα 385 - Hence the two last are right angles ; hence the arc drawn from the vertex of an isosceles spherical triangle to the middle of the base, is at right angles to the base, and bisects the vertical angle.
Σελίδα 77 - PERIPHERY of a circle is its entire bounding line ; or it is a curved line, all points of which are equally distant from a point within called the centre.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας