Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors]

THE

W O R K S

OP

MR. RICHARD HOOKER,

IN

EIGHT BOOKS OF THE LAWS

OP

ECCLESIASTICAL POLITY;

WITH

SEVERAL OTHER TREATISES,

AND

A GENERAL INDE X.

ALSO

A LIFE OF THE AUTHOR, BY ISAAC WALTON.

a few edition, in Three Wolumes.

VOL. III.

LONDON:

PRIN ED FOR WILLIAM BAYNES AND SON,

PATERNOSTER ROW.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »