Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAYS

VOL. III.

OF

WILLIAM SHAKESPEARE.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

PLAY S

O F

WILLIAM SHAKESPEARE.

VOLUME the THIRD,

CONTAININ

INRAN TONS

BIBLIOTHER

The WINTER's TAL E.

WH

TWELFTH-NIGHT: or,

The MERRY WIVES of WINDSOR
The TAMING of the SHREW.

[ocr errors]

T YOU WILE

DUBLIN:

Printed for A. LEATHLEY,

C. WYNNE,

WILSON, J. EXSHAW, H. SAUNDERS,
JAMES POTTS, S. WATSON, J.

MITCHELL, J. WILLIAM S.
MDCCLVI.

P.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »