Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 107 - Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded : and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
Σελίδα 49 - Thou canst not see my face : for there shall no man see me,
Σελίδα 103 - If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, " Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them ;" thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams...
Σελίδα 8 - Go your way and tell John what things ye have seen and heard : the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up...
Σελίδα 99 - Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. And a man's foes shall be they of his own household.
Σελίδα 207 - O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord?
Σελίδα 56 - And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed ; to you it shall be for meat.
Σελίδα 55 - And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever...
Σελίδα 90 - For books are not absolutely dead things, but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose progeny they are; nay they do preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them.
Σελίδα 57 - And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας