Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1

A PROTESTANT'S

Jppeal

TO

THE DOUAY BIBLE,

ETO., ETC.

APPEAL

TO

THE DOUAY BIBLE,

AND

Otßer Roman Eatholic Standards,

IN SUPPORT OF

THE DOCTRINES OF THE REFORMATION.

BY THE

REV. JOHN JENKINS.

Speaking the truth in love."-PAUL.

FOURTH EDITION.

MONTREAL:
WESLEYAN BOOK DEPOT, GREAT ST.JAMES STREET.

1853.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »