Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ON

AMERICAN LAW.

BY JAMES KENT.

VOL. I.

TWELFTH EDITION.

EDITED BY

0. W. HOLMES, JR.

FOURTEENTH EDITION.

EDITED BY

JOHN M. GOULD, Ph.D.

AUTHOR OF THE
" LAW OF WATERS,' JOINT AUTHOR OF GOULD AND TUCKER'S

NOTES ON THE U. S. REVISED STATUTES," ETC.

BOSTON:

LITTLE, BROWN, AND COMPANY.

1896.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »