Αναζήτηση στο βιβλίο

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 12 - Nay' their endeavour keeps in the wonted pace: but there is, sir, an aery of children, little eyases, that cry out on the top of question, and are most tyrannically clapped for 't: those are now the fashion, and so berattle the common stages, so they call them, that many wearing rapiers are afraid of goose-quills and dare scarce come thither.
Σελίδα 11 - Let's choose executors and talk of wills : And yet not so — for what can we bequeath Save our deposed bodies to the ground? Our lands, our lives, and all are Bolingbroke's, And nothing can we call our own but death, And that small model of the barren earth Which serves as paste and cover to our bones.
Σελίδα 49 - If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the...
Σελίδα 11 - Not to a rage : patience and sorrow strove Who should express her goodliest. You have seen Sunshine and rain at once : her smiles and tears Were like a better way : those happy smilets That play'd on her ripe lip seem'd not to know What guests were in her eyes ; which parted thence As pearls from diamonds dropp'd.
Σελίδα 10 - As thou my sometime daughter. Kent Good my liege Lear Peace, Kent! Come not between the dragon and his wrath. I loved her most, and thought to set my rest On her kind nursery.
Σελίδα 49 - IF a straight line touch a circle, and from the point of contact a straight line be drawn at right angles to the touching line, the centre of the circle shall be in that line.
Σελίδα 10 - The reule of seint Maure or of seint Beneit, By cause that it was old and somdel streit This ilke Monk leet olde thynges pace, 175 And heeld after the newe world the space. He yaf nat of that text a pulled hen That seith that hunters been nat hooly men...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας