Περιεχόμενα

Preface
16
Assistant Directors of Research
16
University Administrative Offices
20
Special Foundations
31
22
56
Diplomas
62
University and College Patronage
69
Geographical Tripos
180
Music Tripos
195
Colleges and Approved Foundation PAGE
201
Table of Matriculations 194353
417
General Index
1098
Πνευματικά δικαιώματα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας