Historia e Shqipërisë: Vitet 30 të shek. XIX-1912

Εξώφυλλο
Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, 1983

Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Parathënie
5
Kreu
11
Kryengritjet antiosmane në vitet 3040
117

20 άλλες ενότητες δεν εμφανίζονται

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Πληροφορίες βιβλιογραφίας