Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 42 - The river nobly foams and flows, The charm of this enchanted ground, And all its thousand turns disclose Some fresher beauty varying round : The haughtiest breast its wish might bound Through life to dwell delighted here ; Nor could on earth a spot be found To nature and to me so dear, Could thy dear eyes in following mine Still sweeten more these banks of Rhine ! LVI. By Coblentz, on a rise of gentle ground, There is a small and simple pyramid, Crowning the summit of the verdant mound ; Beneath...
Σελίδα 185 - t was coarse and rude, For we were used to hunter's fare, And for the like had little care: The milk drawn from the mountain goat Was changed for water from the moat, Our bread was such as captives...
Σελίδα 186 - It was not night — it was not day, It was not even the dungeon-light, So hateful to my heavy sight, But vacancy absorbing space, And fixedness — without a place; There were no stars — no earth — no time — No check — no change — no good — no crime — But silence, and a stirless breath Which neither was of life nor death; A sea of stagnant idleness, Blind, boundless, mute, and motionless!
Σελίδα 62 - Dark-heaving, boundless, endless, and sublime, — The image of Eternity, the throne Of the Invisible; even from out thy slime The monsters of the deep are made; each zone Obeys thee; thou goest forth, dread, fathomless, alone.
Σελίδα 203 - Sorrow is knowledge: they who know the most Must mourn the deepest o'er the fatal truth, The Tree of Knowledge is not that of Life.
Σελίδα 423 - The angels all were singing out of tune, And hoarse with having little else to do, Excepting to wind up the sun and moon, Or curb a runaway young star or two, Or wild colt of a comet, which too soon Broke out of bounds o'er the ethereal blue, Splitting some planet with its playful tail, As boats are sometimes by a wanton whale.
Σελίδα 186 - I took that hand which lay so still — Alas ! my own was full as chill ; I had not strength to stir or strive, But felt that I was still alive — A frantic feeling, when we know That what we love shall ne'er be so.
Σελίδα 317 - By tyrannous threats to force you into faith 'Gainst all external sense and inward feeling: Think and endure — and form an inner world In your own bosom — where the outward fails; So shall you nearer be the spiritual Nature, and war triumphant with your own.
Σελίδα 51 - Fill'd with the face of heaven, which, from afar, Comes down upon the waters ; all its hues, From the rich sunset to the rising star, Their magical variety diffuse : And now they change ; a paler shadow strews Its mantle o'er the mountains ; parting day Dies like the dolphin, whom each pang imbues With a new colour as it gasps away, The last still loveliest, till — 'tis gone — and all is gray.
Σελίδα 156 - He call'd on Nature's self to share the shame, And charged all faults upon the fleshly form She gave to clog the soul, and feast the worm , Till he at last confounded good and ill, And half mistook for fate the acts of will : Too high for common selfishness, he could At times resign his own for others* good, But not in pity, not because he ought.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας