Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 197 - Multiply the divisor, thus increased, by the last figure of the root; subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend. 5. Double the whole root already found for a new divisor, and continue the operation as before, until all the periods are brought down. NOTE.
Σελίδα 34 - To divide by 10, 100, &c., is simply cutting off as many figures from the right of the dividend as there are ciphers in the divisor.
Σελίδα 177 - Divide the sum of the products by the sum of the debts, and the quotient will be the average term of credit, estimated from the date selected.
Σελίδα 72 - To reduce a mixed number to an improper fraction, Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the numerator; under this sum write the denominator.
Σελίδα 189 - NOTE 3. If in extracting the root of a number there is a remainder, after all the periods have been brought down, periods of ciphers may be annexed by considering them as decimals. EXAMPLES.
Σελίδα 70 - An Improper Fraction is one whose numerator is equal to or greater than its denominator ; as, f...
Σελίδα 198 - ... in which case ciphers may be annexed, forming new periods, each of which will give one decimal place in the root. 2. What is the square root of 36729 ? 3 67 29(191,64+.
Σελίδα 141 - I. To find the interest of any given sum for one year. RULE. Multiply the principal by the rate per eent.
Σελίδα 200 - A and B set out to meet each other. A went 3 miles the first day, 5 the second, 7 the third, and so on. B went 4 miles the first day, 6 the second, 8 the third, and so on. In how many days did they meet?
Σελίδα 38 - Pendulum vibrating Seconds of Mean Time in the Latitude of London in a Vacuum at the Level of the Sea...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας