Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

times
124
80
147

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 19 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards — 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 47 - MULTIPLICATION OF VULGAR FRACTIONS. RULE. Reduce compound fractions to simple ones, and mixt numbers to improper fractions ; then multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators for. a new denominator.
Σελίδα 42 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 43 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, Divide the numerator by the denominator. The quotient will be the whole number, and the remainder, if there be any...
Σελίδα 40 - An Improper Fraction is one whose numerator is equal to or greater than its denominator ; as, f...
Σελίδα 98 - ... and to the remainder bring down the next period for a dividend. 3. Place the double of the root already found, on the left hand of the dividend for a divisor. 4. Seek how often the divisor is contained...
Σελίδα 15 - Cut off as many figures from the right of the dividend as there are ciphers in the divisor.
Σελίδα 21 - COUNTING. 12 units or things make 1 dozen. 12 dozen " 1 gross. 12 gross " 1 great gross. 20 units
Σελίδα 97 - The square root of a number, is that number which multiplied by itself once will produce the given number.
Σελίδα 155 - B is just one and a half times as good a workman as C. The three work together for two days, and then A works on alone for half a day, and B for one day.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας