Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 95 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 117 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 103 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards — 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 213 - The area of a triangle is equal to one half 'the product of its base and altitude.
Σελίδα 98 - LINEAR MEASURE 12 inches (in.) = 1 foot (ft). 3 feet = 1 yard (yd.). 5J yards or Щ feet = 1 rod (rd.) . 320 rods = 1 mile (mi.).
Σελίδα 214 - The pile of wood in the center of this picture is 8 ft. long, 4 ft. wide, and 4 ft. high. How many cubic feet does it contain ? 128 cubic feet = 1 cord.
Σελίδα 105 - The area of a rectangle is found by multiplying its length by its breadth.
Σελίδα 211 - The area of a parallelogram is equal to the product of its base and its height: A = bx h.
Σελίδα 152 - To multiply decimals, multiply as in whole numbers and point off in the product as many decimal places as there are decimal places in both multiplicand and multiplier. Note that the " pointing off " is simply the multiplying together of the denominators.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας