Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE BEQUEST OF

ISAAC MYER

RECEIVED FEBRUARY 1904

OF

LEGISLATIVE PRACTICE

AND

ORDER OF BUSINESS

IN

DELIBERATIVE BODIES.

THIRD EDITION.

BY JOEL B. SUTHERLAND.

PHILADELPHIA:

Peter Hay & Co. Printers, 35 Walnut street.

1838.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »