Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

INTELLECTUAL REPOSITORY

AND

NEW JERUSALEM MAGAZINE

VOL. XVI.—ENLARGED SERIES

1869

LONDON:
Published by the General Conference of the New Church,
SIGNIFIED BY THE NEW JERUSALEM IN THE REVELATION :

AND SOLD BY
JAMES SPEIRS, 36 BLOOMSBURY STREET.

EDINBURGH: PRINTED BY HUIR AND PATERSON.

CONTENTS.

[ocr errors]

393.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »