Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 102 - Divide (he greater number by the less, and the divisor by the remainder, and the second divisor by the second remainder, and so on, until there is no remainder. The last divisor will be the greatest common divisor.
Σελίδα 112 - Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα vi - To reduce an improper fraction to an equivalent whole or mixed number — RULE. Divide the numerator by the denominator, EXAMPLES. 1. Reduce 378 to its equivalent whole number. 7) 28 Dividing 28 by 7, the quotient is 4. 2. Reduce ;2/' to an equivalent mixed number.
Σελίδα 27 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor. The number which shows how many times the divisor is contained in the dividend is called the quotient.
Σελίδα 60 - The different units are drams (drs.), ounces (oz.), pounds (Ibs.), quarters (qrs.), hundredweights (cwts.), tons (tons), and they are connected thus : 16 Drams make 1 Ounce 1 oz. 16 Ounces 1 Pound 1 Ib. 28 Pounds 1 Quarter 1 qr. 4 Quarters 1 Hundredweight... 1 cwt. 20 Hundredweights 1 Ton 1 Ton. In general, 1 Stone (1 st.) = 141bs.
Σελίδα 62 - Add up the right-hand column, and reduce the sum to the next higher denomination. Set down the remainder, and carry the quotient.
Σελίδα 107 - Rule. — Multiply the whole number by the denominator of the fraction, add the numerator to the product and place the denominator under the result.
Σελίδα 11 - A product may consist of one factor which is a number represented arithmetically, and of another factor which is a number represented algebraically, that is, by a letter or letters; in this case the former factor is said to be the...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας