Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 340 - What could have been done more to my vineyard, that I have not done in it ? wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes...
Σελίδα 535 - For even Christ our passover is sacrificed for us : therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness ; but with the unleavened bread of sincerity and truth.
Σελίδα 571 - In those days, and in that time, saith the LORD, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping: they shall go, and seek the LORD their God. They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come, and let us join ourselves to the LORD in a perpetual covenant that shall not be forgotten.
Σελίδα 519 - And now go to; I will tell you what I will do to my vineyard : I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up; And break down the wall thereof, and it shall be trodden down...
Σελίδα 447 - Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun...
Σελίδα 513 - If the LORD have stirred thee up against me, let him accept an offering: but if they be the children of men, cursed be they before the LORD; for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the LORD, saying, Go, serve other gods.
Σελίδα 448 - The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.
Σελίδα 407 - His death and passion: and grant, that the grace of God, which bringeth salvation, may effectually teach and persuade me to deny ungodliness and worldly lusts, and to live soberly, righteously, and godly in this present world...
Σελίδα 574 - And the LORD said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof.
Σελίδα 229 - And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation; 37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας