Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 115 - States; 3 To regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and with the Indian tribes; 4 To establish an uniform rule of naturalization, and uniform laws on the subject of bankruptcies throughout the United States; 5 To coin money, regulate the value thereof, and of foreign coin, and fix the standard of weights and measures; 6 To provide for the punishment of counterfeiting the securities and current coin of the United States...
Σελίδα 116 - To exercise exclusive legislation in all cases whatsoever, over such district (not exceeding ten miles square) as may, by cession of particular States, and the acceptance of Congress, become the seat of government of the United States, and to exercise like authority over all places purchased, by the consent of the Legislature of the State in which the same shall be, for the erection of forts, magazines, arsenals, dockyards, and other needful buildings : and, 17.
Σελίδα 114 - Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its own Members, and a Majority of each shall constitute a Quorum to do Business ; but a smaller Number may adjourn from day to day, and may be authorized to compel the Attendance of absent Members, in such Manner, and under such Penalties as each House may provide.
Σελίδα 70 - The President shall have power to fill all vacancies that may happen during the recess of the Senate, by granting commissions which shall expire at the end of their next session; but no person rejected by the Senate shall be reappointed to the same office during their ensuing recess.
Σελίδα 115 - To declare war, grant letters of marque and reprisal, and make rules concerning captures on land and water: 11. To raise and support armies; but no appropriation of money to that use, shall be for a longer term than two years: 12. To provide and maintain a navy: 13.
Σελίδα 115 - The congress shall have power — 1. To lay and collect taxes, duties, imposts, and excises; to pay the debts and provide for the common defence and general welfare of the United States; but all duties, imposts, and excises, shall be uniform throughout the United States: 2.
Σελίδα 115 - The Congress shall have Power 1 To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States...
Σελίδα 115 - States : 2. To borrow money on the credit of the United States : 3. To regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and with the Indian tribes : 4. To establish a uniform rule of naturalization, and uniform laws on the subject of bankruptcies throughout the United States : 5.
Σελίδα 12 - Although he selected a foreign scene on this occasion, no one of his works is more American in its essential character. It was designed not only to extend the democratical principle abroad, but to confirm his countrymen in the opinion that nations " cannot be governed by an irresponsible minority, without involving a train of nearly intolerable abuses.
Σελίδα 105 - There are two things I admire in Sir Walter, his capacity and his simplicity, which indeed I am apt to think are much the same. The more ideas a man has of other things the less he is taken up with the idea of himself. Every one gives the same account of the author of ' Waverley ' in this respect. When he was in Paris, and went to Galignani's, he sat down in an outer room to look at some book he wanted to see ; none of the clerks had the least suspicion who it was. When it was found out the place...

Σχετικά με τον συγγραφέα (1834)

James Fenimore Cooper, acclaimed as one of the first American novelists, was born in Burlington, N.J., on September 15, 1789. When he was one year old, his family moved to Cooperstown, N.Y., which was founded by his father. Cooper attended various grammar schools in Burlington, Cooperstown, and Albany, and entered Yale University in 1803 at the age of 13. In 1806, Cooper was expelled from Yale for pushing a rag with gunpowder under a classmate's door, causing it to explode. He then spent some time as a merchant seaman and served as a midshipman in the U.S. Navy from 1808-1811. In 1811, Cooper married Susan De Lancey, and lived the life of a country gentleman until one day in 1820. Cooper and his wife were reading a book together. When Cooper told Susan that he could write a better book than the one they were reading, she challenged him to do so. Thus began his career as an author, with Precaution (first published anonymously). Cooper is known for writing more than 50 works under his own name, Jane Morgan, and Anonymous. His works included fiction, nonfiction, history, and travel sketches. He gained insight for his travel works while the Cooper family lived in Europe from 1826 to 1833. Cooper is best known for the novel The Last of The Mohicans, which has been made into several motion picture adaptations, the most recent starring Daniel Day-Lewis as Hawkeye. The Last of the Mohicans is part of The Leatherstocking Tales, which includes the other novels, The Pioneers, The Deerslayer, and The Pathfinder. Hawkeye, whose given name is Nathaniel Bumpo, is a recurring character in the series which accurately chronicles early American pioneering life and events during the French and Indian War. In 1851, Cooper developed a liver condition, dying on September 14th of that year, just one day before his 62nd birthday.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας