Αναζήτηση στο βιβλίο

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 9 - And, like a man to double business bound, I stand in pause where I shall first begin, And both neglect.
Σελίδα 6 - Created hugest that swim the ocean stream : Him haply slumbering on the Norway foam, The pilot of some small night-founder'd skiff Deeming some island, oft, as seamen tell, With fixed anchor in his scaly rind Moors by his side under the lee, while night Invests the sea, and wished morn delays...
Σελίδα 6 - They heard, and were abash'd, and up they sprung Upon the wing ; as when men, wont to watch On duty, sleeping found by whom they dread, Rouse and bestir themselves ere well awake.
Σελίδα 19 - IF from any point without a circle two straight lines be drawn, one of which cuts the circle, and the other touches it ; the rectangle contained by the whole line which cuts the circle, and the part of it without the circle, shall be equal to the square of the line which touches it.
Σελίδα 17 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and also one side of the one equal to the corresponding side of the other, the triangles are congruent.
Σελίδα 15 - IF a straight line be divided into two equal, and also into two unequal parts; the squares of the two unequal parts are together double of the square of half the line, and of the square of the line between the points of section.
Σελίδα 15 - In any right-angled triangle, the square which is described upon the side subtending the right angle, is equal to the squares described upon the sides which contain the right angle.
Σελίδα 13 - To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole and one of the parts, shall be equal to the square on the other part.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας