Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

BEAUTIES

OF

WASHINGTON IRVING.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

"THE SKETCH-BOOK,” “KNICKERBOCKER,”

“CRAYON MISCELLANY,” &c.

Philadelphia:
CAREY, LEA, & BLANCHARD.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »