Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

DECIMAL AND INTEGRAL ARITHMETIC ARE COMBINED,

AND TAUGHT INDUCTIVELY,

ON THE SYSTEM OF PESTALOZZI.

PART SECOND.

BY PLINY E. CHASE.

PHILADELPHIA:

URIAH HUNT AND SON.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »