Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

MATHEMATICS FOR COMMON SCHOOLS

PART II

GRAMMAR-SCHOOL ARITHMETIC

INCLUDING

EASY ALGEBRAIC EQUATIONS AND SIMPLE

GEOMETRICAL PROBLEMS

BY

JOHN H. WALSH

ASSOCIATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION,

BROOKLYN, N.Y.

BOSTON, U.S.A.
D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »