Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

OF

Pupil Teachers' Questions, 1880,

SET BY THE EDUCATION DEPARTMENT,

WITH

ANSWERS TO ARITHMETIC, ALGEBRA, AND

MENSURATION,

EDITED BY AUTHOR OF “ PAPERS FOR TEACHERS."

ONE SHILLING AND SIXPENCE.

LIBRARI

BODLEIAN

16 MAY 83
LONDOM
MOFFATT AND DIREX FORD
28, WARWICK LANE, PATERNOSTER ROW, E.C,

[merged small][ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »