Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

EARLY NARRATIVES OF GENESIS

THE

EARLY NARRATIVES

OF GENESIS

A BRIEF INTRODUCTION TO THE STUDY

OF GENESIS I.-XI.

BY

HERBERT EDWARD RYLE, B.D.

HULSEAN PROFESSOR OF DIVINITY

PROFESSORIAL FELLOW OF KING'S COLLEGE, CAMBRIDGE, AND EXAMINING

CHAPLAIN TO THE LORD BISHOP OF RIPON

London
MACMILLAN AND CO.

AND NEW YORK

1892

All rights reserved

όσα γάρ προεγράφη, πάντα εις την ημετέραν διδασκαλίαν εγράφη. -ROM. XV. 4.

Per fidem ad intellectum.

TO MY WIFE

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »