Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

WITH AN INTRODUCTION AND NOTES

TRANSLATED FROM THE GERMAN OF

KARL HALM.

EDITED

WITH LARGE ADDITIONS BY

JOHN E. B. MAYOR, M.A.

PROFESSOR OF LATIN IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND

FELLOW OF ST JOHN'S COLLEGE.

London:
MACMILLAN AND CO.

AND NEW YORK.

1888

(The Right of Translation is reserved.)

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »