Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 201 - Nos. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9 and 10, 11 and 12.
Σελίδα 664 - Q(x) to obtain a quotient (polynomial of the form -Q ) plus a rational function (remainder divided by the divisor) in which the degree of the numerator is less than the degree of the denominator.
Σελίδα 75 - Raise the absolute value of the numerical coefficient to the required power, and multiply the exponent of each letter by the exponent of the required power.
Σελίδα 67 - The part of the equation which is on the left of the sign of equality is called the first member ; the part on the right of the sign of equality, the second member.
Σελίδα 586 - What will $ 100 amount to in 7 years with interest at 8% per annum, compounded semi-annually ? 3. In how many years will a sum of money double itself at 6%, compounded annually ? 4.
Σελίδα 177 - A person has a hours at his disposal. How far may he ride in a coach which travels b miles an hour, so as to return home in time, walking back at the rate of с miles an hour ? 43.
Σελίδα 515 - In any proportion, the terms are in proportion by Alternation; that is, the first term is to the third as the second term is to the fourth.
Σελίδα 516 - In a series of equal ratios, any antecedent is to its consequent, as the sum of all the antecedents is to the sum of all the consequents. Let a: 6 = c: d = e :/. Then, by Art.
Σελίδα 520 - The first of four magnitudes is said to have the same ratio to the second, that the third has to the fourth, when any equimultiples...
Σελίδα 586 - June, 1889.) 1. In how many years will a sum of money double itself at 4 per cent., interest being compounded semi-annually ? 2.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας