Εικόνες σελίδας
PDF

TABLE.
Amount of $1 at Compound Interest in any number of years.

[ocr errors]

2 per cent. 22 per cent. 3 per cent. 342 per cent. 4 per cent. 42 per cent.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

TABLE.

Amount of $1 at Compound Interest in any number of years,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

TABLE

Showing the present value of $1 per annum from 1 yr. to 55.

4 per cent. 5 per cent. 6 per cent.

7 per cent.

8 per cent. 10 per cent.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

.961538 1.886.95 2.775091 3.629895 4.451822 5.242137 6.002055 6.732745 7.435332 8.110896 8.760477 9.385074 9.985648 10.563123 11,118387 11.632296 12,165609 12.659297 13.133939 13.590326 14.029160 14.451115 14.856842 15.246963 15.622080 15.982769 16.329586 16.663073 16.983715 17.292033 17.588494 17.873552 18.147646 18.411198 18 664613 18.908282 19.142579 19.367864 19.584483 19.792774 19.993052 20.185627 20.370795 20.548841 20.7200 40 20.884654 21.042936 21.195131 21.341472 21.482185 21.617485 21.747582 21.872675 21.992937 22.108612

28

.952381 1.859410 2.723248 3.545951 4.329477 5.075692 5.786373 6.4632:3 7.107822 7.721735 8.306414 8.863252 9.393573 9.898641 10.379658 10.837770 11.274005 11.689587 12.085321 12.462210 12,821153 13.163003 13.488574 13.798642 14.093945 14.375185 14.643034 14.898127 15.141074 15.372451 15.592811 15.802677 16.002549 16.192904 16.374194 16.546252 16.711287 16.867893 17.017041 17.159086 17.294368 17.423208 17.545912 17.662773 17.774070 17.880067 17.981016 18.077158 18.160722 18.255925 18.338977 18.418073 18.423403 18.565146 18.633472

.934579 1.8. 8018 2.624316 3.387211 4.105197 4.766540 5.389289 5.971299 6.515232 7.023582 7.498674 7.942686 8.357651 8.745468 9.107914 9.446649 9.703223 10.059087 10.335595 10.594014 10.835527 11.061241 11,272187 11.469334 11.653583 11.825779 11.986709 12.137111 12.277674 12.409041 12 531814 12.646555 12.753790 12.854009 12.947672 13.035208 13.117017 13.193473 13.264928 13.331709 13.394120 13.452449 13.506902 13.557908 13.605522 13.630020 13.691608 13.730474 13.766799 13.800746

.943396 1.833393 2,673012 3.465106 4.212364 4.917324 5.582381 6.209794 6.801632 7.360087 7.886875 8.383844 8.852633 9.294984 9.712249 10.105895 10.477260 10.827603 11.158116 11.469921 11.764077 12.041582 12.303379 12.550358 12.783356 13.003166 13.210534 13.406164 13.590721 13.764831 13 929036 14.084043 14.230230 14 368141 14.498246 14.620987 14.736780 14.846.19 14.949075 15.040297 15.138016 15.224543 15.306173 15.383182 15.455832 15.524370 15.589028 15.650027 15.707572 13.761861 15.813076 15.861393 15.906974 15.949976 15.990543

.925926 1.783263 2.577097 3.312127 3.992710 4.622880 5.206370 5.746639 6,246888 6.710081 7.138964 7.536378 7.903776 8.244237 8.559479 8.851369 9.121638 9.371887 9.003599 9.818147 10.016803 10,200744 10.371059 10.528758 10.674776 10.809978 10.035103 11.051-78 11.158406 11.257783 11.349799 11.434999 11.513888 II 586934 11.654568 11.717193 11.775179 11.828869 11.878382 11.924613 11.967235 12.0056,9 12.043240 12.077074 12.108402 12.137409 12,164267 12.189136 12,212163 12.233483 12.253227 12.271506 12.288432 12.304103 12.318614

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

13.832473

[ocr errors][ocr errors]

13.862124 13.889936 13.915735 13.939939

TABLE

Showing the values of Annuities on Single Lives, according to the Carlisie

Table of Mortality.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

9.177 10.605 11.342 11.973 12.322 12.574 12.698 12.756 12.770

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

12.754

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

17

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

14.28164 12.083 16.554551 13.995 17.726.6 14.983 18.71508 15.824 19.23133 16.271 19.59203 16.590 19.74502 16.735 19.79019 16.790 19.76443 16.786 19.09114 16.742 19.58339 16.669 19.45857 16.581 19.33493 16.494

19.21937 16.406 14 19.08182 16.316

18.95534 16.227 18.83636 16.144 18.72111 16.066 18.00656 15.987 18.48649

15.904 20 18.36170 15.817

18.23196 15.726 18.09386 15.628 17.95016 15.525 17.80058 15.417 17.64486

15.303 17.48386 15.187 17.32023 15.065 17.15412 14.942 16.99683 14.827 16.85215 14.723 16.70511 14.617 16.55246 14.506 16.39072 14.387 16.21943

14.260 16.04123

14.127 15.85577 13.987 15.66,86 13.843 15.47129 13.695 15.27184 13.542 15.07363 13:390 14.88;14 13.245 14.69466 13.101 14.50529 12.957 14.30874 12.806 14.10460 12.648 13.88928 12.480

13.66208 12.301 113.41914 12.107 | 13.15312 11.892 12.86902 11.660 12.56581 11.410

10.439
12.078
12.925
13.652
14.042
14.325
14.460
14.518
14.526
14.500
14.448
14.384
14.321
14.257
14.191
14.126
14.067
14.012
13.956
13.897
13.835
13.709
13.697
13.621
13.541
13.456
13.368
13.275
13.182
13.096
13.020
12.942
12.160
12.771
12.675
12.573
12 465
12.354
12.239
12.120
12.002
11.890
11.779
11.668
11.551
11.428
11.296
11.154
10.998
10.823
10.631
10.422

[ocr errors]

12.25793 11.154 11.94503 10.892 11.62673 10.624 11.29961 10.347 10.96607 10.063 10.62559 9.771 10.28647) 9.478 9.96331 9.199 9.66333 8.940 9.39809 8.712 9.13676 8.487 8.87150 8.258 8.59330 8.016 8.30719 7.765 8.00966! 7.503 7.69980 7.227 7.37976 6.941 7.04881 6.70936 6.35773 6.015 6.02548 5.711 5.72465 5.435 5.45812 5.190 5.23901 4.9 9 5.02399 4.792 4.82473 4.609 4.62166 4.422 4.39345 4.210 4.18.89 4.015 3.95309 3.799 3.74634 3.606 3.53409 3.406 3.32856 3.211 3.11515 3.009 2.92831 2.830 2.77593 2.685 2.68337 2.597 2.57704 2.95 2.41621 2.339 2.39835 2.321 2.49199 2.412 2.59955 2.518 2.64976 2.569 2.674 33 2.596 2.62779 2.555 2.49204 2.428 2.33222 2.278 2.08700 2.045 1.65282 1.624 1.21005 1.192 0.76183 0.753 0.32051

0.317

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

12.717 12.669 12.621 12.572 12.522 12.473 12.429 12.389 12.348 12.305 12.259 12.210 12,156 12.098 12.037 11.972 11.904 11.832 11.759 11.693 11.636 11.578 11.516 11.448 11.374 11.295 11.211 11.124 11.033 10.939 10.845 10.757 10.671 10.585 10.494 10.397 10.292 10.178 10.052 9.908 9.749 9.573

31

[ocr errors]
[ocr errors]

3.656
3.474
3.286
3.102
2 909
2.739
2.599
2.515
2.417
2.266
2.248
2.337
2.440
2.492
2.522
2.486
2.368
2,227
2.004
1.596
1.175
0.744
0.314

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

2.309 2.177 1.964 1.569 1.159 0.735 0.312

101

ил

Insurances for periods less than one year will be at the following rates. Risks upon Grain, Pork, Wool, and other produce, are sometimes wanted for very short terms.

INSURANCE TABLE FOR COMPUTING SHORT RATES.

ANNUAL PREMIUM.15

2.50 2.75 3.00
2 Days or less,

10 11 12
5 Days or less,
10 Days or less,
15 Days or less,
20 Days or less,

30 33 40 42
1 Month or less,
45 Days or less,

2 Months or less,
75 Days or less,

007078 88 96 1.05 1.13 1.23 3 Months or less,

1,10 1,20 1.30 1.40 1.50 1.00 4 Months or less,

1.12 1.25 1.37 I 5 Months or less,

1.35 1.50 1.65 1 6 Months or less,

7788 1.05 1

1.571.75 1.92 0 2.27 2.45 2.62 2.80 7 Months or less, 8 Months or less,

2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 4.00 9 Months or less,

71.48 1.70 1.91

2.55 2.762.973.173.40 4.25 10 Months or less,

1.121.3511.57 1 802.02 2.25 2.47 2.70 2.

9 3.1513.37 13.00 4.50 11 Months or less, 129 33 394347' 52 5

76.80 85 0511.041 1.81 1.42 1.661 1.gol 2.132.371 2.612.851 3.083.32 3.56 3.901 4 75 Note.-The upper row of figures shows the rates for the year, from 30 cents up to 500 cents, or 5 per cent., and the rows of figures below

them show the price under each, from 2 days to 11 months. Terms of any intermediate number of days or months are taken at the next higher rate; thus, a 40 day policy would command a 45 day rate as above.

[ocr errors]
[ocr errors]

931.121.30 1.50 1.081.87/2.062.25 12.43 2.62 2.81 13.00 13.75

1

[ocr errors]

4.50

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »