Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

EXTRACTS FROM THE RELIGIOUS WORKS

of

ARCHBISHOP FENELON.

:

EXTRACTS

FROM THE
RELIGIOUS WORKS
of

Mons FRANCOIS SALIGNAC de la MOTHE FENELON,

ARCHBISHOP OF CAMBRAY.

Thanslated from

THE ORIGINAL FR EN C H,

BY

MISS MARSHALL,

LONDON:

PUBLISHED BY J. HATchard, Books ELLER To Her MAJESTY,
oppositE ALBANY, PICCADILLY.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »