English Lyrics

Εξώφυλλο
Kegan Paul, Trench & Company, 1883 - 296 σελίδες
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Montanus Fancy Thomas Lodge XX Montanus Praise of his fair Phæbe Thomas Lodge
35
Virelay Thomas Lodge
37
Dorons Description of his fair Shepherdess Samela Robert Greene XXIII Song Robert Greene
38
The burning Babe Robert Southwell
41
Life Sir Francis Bacon
43
Song Samuel Daniel
45
Song Chris Marlowe XXIX The Shepherds Song Anonymous XXX Balthazars Song Wm Shakspere
52
Ariels Song Wm Shakspere
56
Amiens Song II Wm Shakspere
59
Feste the Jesters Song I Wm Shakspere
60
A Dirge Wm Shakspere
62
Youth and Age Wm Shakspere XLIII The Character of a Happy Life Sir Henry Wotton
65
Song Thomas Dekker
67
Cornelias Song John Webster
68
The Message John Donne
69
Valediction forbidding Mourn
70
ing John Donne
71
A Hymn to God the Father John Donne
72
The Funeral John Donne L Hesperus Song Ben Jonson
75
Crispinus and Hermogenes
76
Song Ben Jonson
77
In Celebration of Charis Her Triumph Ben Jonson
82
The Dedication of the Kings New Cellar to Bacchus Ben Jonson
84
As it Fell upon a Day Richard Barnfield
87
A Message to Phillis Thomas Heywood
89
Valerius Song Thomas Heywood
90
Orianas Song Fletcher Beaumont
92
Song of the Priest of Pan Fletcher Beaumont
93
Song to Pan Fletcher Beaumont
94
Song Fletcher Beaumont
95
Song Fletcher Beaumont
96
The Passionate Lords Song Fletcher Beaumont
97
Aspatias Song Fletcher Beaumont
98
Hippolitos Song Thomas Middleton
99
A Hymn Phineas Fletcher
100
The Shepherds Resolution George Wither
103
The Cheat of Cupid or the ungentle Guest Robert Herrick
105
The Tear Robert Herrick
107
To the Virgins to make much of Time Robert Herrick
108
His Poetry his Pillar Robert Herrick
109
To Music to becalm
110
Fever Robert Herrick
111
To Anthea who may com mand him any thing Robert Herrick
112
To Daffodils Robert Herrick
113
The Mad Maids Song Robert Herrick
114
To Blossoms Robert Herrick
116
His Prayer to Ben Jonson Robert Herrick
117
A Ternary of Littles upon a Pipkin of Jelly sent to a Lady Robert Herrick
118
An Ode for Ben Jonson Robert Herrick
119
A Thanksgiving to God for his House Robert Herrick
120
On the Life of Man Henry King
123
Virtue George Herbert
124
Mans Medley George Herbert
125
Bittersweet George Herbert
126
Easter George Herbert
127
Song of the Nuns James Shirley
129
Upon the Image of Death Simon Wastell
131
Song Sir Wm Davenant
133
Song Edmund Waller
134
Song on May Morning John Milton
135
Orsames Song Sir John Suckling
137
On the Assumption Richard Crashaw
141
CIII To Lucasta Going beyond the Seas Sir Rich Lovelace
145
To Lucasta Going to the Wars Sir Rich Lovelace
146
To Althea from Prison Sir Rich Lovelace
147
Love Armed Aphra Behn
162
Phillada Anonymous
163
To a Child of Quality five years old MDCCIV The author then forty Matthew Prior
167
An Ode Matthew Prior
168
The Stray Nymph Ambrose Phillips
170
Song Thomas Parnell
172
Polyphemes Song John Gay
174
Ode on Solitude Alexander Pope
175
The Dying Christian to his Soul Alexander Pope
176
Sally in our Alley Henry Carey
177
On the Death of Mr Robert Levett Samuel Johnson
180
Ode William Collins
182
Olivias Song Oliver Goldsmith
184
To Mary William Cowper
185
Life Anna L Barbauld
188
Song Charles Dibdin
190
Song William Blake
192
Song William Blake
193
To the Muses William Blake
194
Piping down the Valleys wild William Blake
195
The Tiger William Blake
196
She dwelt among the Un trodden ways Wm Wordsworth
198
She was a Phantom of Delight Wm Wordsworth
200
A Slumber did mySpirit seal Wm Wordsworth
201
wandered Lonely as a Cloud Wm Wordsworth
202
The Solitary Reaper Wm Wordsworth
203
FitzEustaces Song Sir Walter Scott
205
Song Sir Walter Scott
206
Lucy Ashtons Song Sir Walter Scott
207
Song Sir Walter Scott
208
Floras Song Sir Walter Scott
209
The Knights Tomb Sam T Coleridge
211
Glycines Song Sam T Coleridge
213
The Holly Tree Robert Southey
215
Hester Charles Lamb
217
The Old familiar Faces Charles Lamb
218
Ye Mariners of England Thomas Campbell
220
CLV Song Thomas Campbell
223
Margaret and Dora Thomas Campbell
225
Plaint Ebenezer Elliott
226
The Friars Song Thomas L Peacock
228
The War Song of Dinas Vawr Thomas L Peacock
229
Beyond the sea beyond the sea Thomas L Peacock
231
Love and Age Thomas L Peacock
233
She walks in Beauty like the Night Lord Byron
236
Bright be the place of thy Soul Lord Byron
237
When we two Parted Lord Byron
238
Oh snatched away in Beautys bloom Lord Byron
240
Song Charles Wolfe
242
The Burial of Sir John Moore Charles Wolfe
243
Stanzas April 1814 Percy B Shelley
246
Stanzas Written in De jection near Naples Percy B Shelley
247
Song Percy B Shelley
249
To Percy B Shelley
251
Lines Percy B Shelley
252
National Anthem Percy B Shelley
253
Robin Hood John Keats
258
In a drearnighted De cember John Keats
261
Song Hartley Coleridge
262
The DeathBed Thomas Hood
263
Fair Ines Thomas Hood
264
Times Song Winthrop M Praed
267
Fuimus Winthrop M Praed
268
Wolframs Dirge Thomas L Beddoes
270
Song Thomas L Beddoes
271

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 130 - THE glories of our blood and state Are shadows, not substantial things ; There is no armour against Fate ; Death lays his icy hand on kings : Sceptre and Crown Must tumble down, And in the dust be equal made With the poor crooked scythe and spade.
Σελίδα 196 - SHE was a phantom of delight When first she gleamed upon my sight ; A lovely apparition, sent To be a moment's ornament : Her eyes as stars of twilight fair ; Like twilight's too her dusky hair ; But all things else about her drawn From May-time and the cheerful dawn ; A dancing shape, an image gay, To haunt, to startle, and way-lay.
Σελίδα 146 - Tell me not, Sweet, I am unkind That from the nunnery Of thy chaste breast and quiet mind, To war and arms I fly. True, a new mistress now I chase, The first foe in the field; And with a stronger faith embrace A sword, a horse, a shield. Yet this inconstancy is such As you too shall adore; I could not love thee, dear, so much, Loved I not honor more.
Σελίδα 61 - Orpheus with his lute made trees, And the mountain tops that freeze, Bow themselves when he did sing ; To his music plants and flowers Ever sprung, as sun and showers There had made a lasting spring. Every thing that heard him play, Even the billows of the sea, Hung their heads, and then lay by. In sweet music is such art, Killing care and grief of heart Fall asleep, or hearing die.
Σελίδα 72 - A HYMN TO GOD THE FATHER. W ILT Thou forgive that sin where I begun, Which was my sin, though it were done before ? Wilt Thou forgive that sin, through which I run And do run still, though still I do deplore ? When Thou hast done, Thou hast not done ; For I have more.
Σελίδα 199 - Will no one tell me what she sings? — Perhaps the plaintive numbers flow For old, unhappy, far-off things, And battles long ago: Or is it some more humble lay, Familiar matter of to-day? Some natural sorrow, loss, or pain, That has been, and may be again?
Σελίδα 80 - DRINK to me only with thine eyes, And I will pledge with mine; Or leave a kiss but in the cup, And I'll not look for wine. The thirst that from the soul doth rise Doth ask a drink divine; But might I of Jove's nectar sup, I would not change for thine.
Σελίδα 75 - QUEEN and huntress, chaste and fair, Now the sun is laid to sleep, Seated in thy silver chair, State in wonted manner keep: Hesperus entreats thy light, Goddess, excellently bright! Earth, let not thy envious shade Dare itself to interpose: Cynthia's shining orb was made Heaven to clear when day did close: Bless us then with wished sight, Goddess, excellently bright!
Σελίδα 216 - The spirits of your fathers Shall start from every wave— For the deck it was their field of fame, And Ocean was their grave...
Σελίδα 87 - Every thing did banish moan, Save the nightingale alone : She, poor bird, as all forlorn, Lean'd her breast up-till a thorn, And there sung the dolefull'st ditty, That to hear it was great pity : 'Fie, fie, fie...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας