Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

No.

[blocks in formation]

914184914237914290

91431
14079و14026و3
397 او 20 و13و13867و 14

138و 820

ا82 اور 147669148 و14713و 14665 و 14555914608و 914502 و444او 434394396او 15347و4و2 راول 241

915 و18 او 36 اردوا15083و30مراو[14977و25 و14و 14872و 822 5879 او 13822 ورو576 او 3716 او 664یدوا156ii و5558اوار655اور 15400915453و 23

8 2969163499164oi 16 و 16243و 1و161 و 16138و16085وا16033و 1980و27وراور 824 22و6، 168759و 16822و 16717,916770و16664 و916612 و1655 و 16557و6454 و 82 17453 و 17348917400و 917295

243 0912و17و917138;1708و17033و8و16 و 26

8 20917873917925917978 178و 17768و17663917715و |176ioو17558و17355و 827 i8so2و 918450|18292918345918397و18240و18188و18135و18083و18530 و 828 3919026

1897و27 و18وو1876491881691886وا18712و اور186 و 18555918607 و و82 699549و4و1944491و2و3409193

19 و287و1واء 23و1و 183 و1و130 و27891, اول در8 920071 و6792001 وو491، 9و291

86و81091و1و758واوا;65391972و1و6o1ووا 831 20341920593 واو20436,92048 و 20228920280920332/920384 و25175

9 3

2012 و 832 589210 : 0921062921114و20 و 9208010930853920906 و1974 و 925697اء و206 و 833 21634 و 582 21و374921426921478921530 21 و21272921322و[2166921218 و 834 8922559922102922154و469219و21و4و217389217959218429218 و 21686 و 835 22674و224149224661922518922670922622واء 2236 و 10

222069222589223ول 836 192

923 [23037923088923140 وات 8و22واد 3 و22و922881 او2272592277792282و 837 23555923607923658923710و503

923451923 و39 923 [23296923348و 244

1923

838 924228[24924176

241
29
240
219
242 ورو6و39171923

1492386592

238وا1923762 و83 24744 و3 و246

246419 واو2458 و 24434924486924538 و 24279924331924383 و 845 260 25 واو20 25 و157

25002925554925106925 و24951 واوو248 و 24848 و6و247 وا اءة 2776 و24 2192567319257 256 و 925570|25467925518 و25415 و 925312925364

842 او262 واو2623 و9260349260859261379261881[81 و92 [31 و25 و925879 (25828و 843 26805 وا267021926754 و1;266c59266 و26497926548 و26445 و 394

26 و 26342 و 844 268927319

27 270629271149271659272169و927011 اور و26 و08و26 وs7

268 و 845 27781927832و27730و175249275769276271927678و27473 و 27424 و 370

27و 846 و4 283 و3

29
28 و2421
28و1و281 وام92814|28037928o88 و86 و17و5

2788392793و 847 28856واره286019286529287539287549288واو2854و8و284و284471و6و283و[ 848 2661929317929368 و2 و112929163929214و2

19

2906 واه، 296 واورو08928و28 و 849 878و2و827 و2 و29776 و25 296239296749297 و29295721

294759295وو192941

850 و8 303 و38 9353|30287 ور36 302 وار93913493018|30o88

29

3003و81و929930929ل اره 30898 و35745935396 / 930847 و4 و306 و353929306431 و30541و1930440935491

852 31407 و1356

1395/93

193110293115393120393124193;300 و 931000 و4و30وا 853 و دوا 3 و 1864 31814193وا1931712931763 3،61093166و60ر1458931599931

3و 854 2423 93 |1372

1393 132 93222093227193و216

93|32118 و 3268و3،966932017وا 835 30 29 دواو3387 واوع 328 و 778 32 و32727و2626932677

3247493252493237593و 6ر8 3437 3و386

3
3
359

3
3
3
23493328519

1831933
33933
331 و 330820

330319
89و4

93

857 3 394 93ء و38 3و384

3و33791و33740و5و336 واور336 و33588و33487933538وا 858 3444 و4347934397

3 و 6 و2469342

34 و195

1934 145 340941934 و 34044

39 و39 زوورة 34953 و 34902 و 2

34700934759349193485واهر346 واو3459 و 34549 و8و344 و 860 3545 و 35406 و 356

35 و 306 35و35255 وار20 ردولوا35و3500393505493504 و 861 3960 واهور 3 و35865واوه358 و35759 و35668935658935709 و35507935558 و 802 35463 و362629363139363631936413 و1936212ء 16

36111936و36561و360i1 و 863 66و36 و16 و36815936865936و765 36 وای367 و36664و36614 و36564 ووار36 و 864 371161937165937217937267937317937367937418537468 و 37566و37016ول و86 و93796و3791 ورو193786 و93781و376689377183776و18

9375689376

37518ول 866 3845938473و38370وو، 383 و269

938 و3821 ورو16 38 ورو93811 و 866

93 و3801 و 867 20938970 و38 و38870 و 38825 و38775و25

387 و386269386751 و38575 و 38520 و 868 و46و93 و 394 ورو3936 وو1

393 و270 39 و 220و3و170و3واه12و3 و970و93

520و 3 و و85 968و3و18و868939 و3واو:398واو) 397 واود 397و669و3واوا 6و93 و93956 و 395

19 875 42317940367940417940467 و40218940267و40068945118940168و 518ووول 871 و6و15940و40 و 5 4086واء 4081وار 4076و16 407و40666و40616و4566و 1745516

872 42

41و4136294141ودا269413 الموا41213و4156494111494163و 41514و 873 41958وومواوا و185 4180994و 41765و41715و4161i941665و61ر ، 4 و 4151ول 874 942355942425942454 |42256942306و42206و42107942157 و8;425 و 42508ول ;87 42950و 2900 42851194و428o1و42752و42752واد ر26039426 و 2554

42554ول 876 44 43 و 6و3 43و 297943346

43و247
43و8 و1489431
43واوو435499430 و 3550

4و 873 اور 439و0و8

43 و841

1943 4379 و43742وء و436و43

436و3 و435 و 44

435

494

43ول 88 44433 و 84

443 و35 443 و 285

44و44236 و 4186 و37 اوووة 4453894و 89 و1943 و87

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

6

7

8

9

C

[ocr errors]

9

No.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 18 940 973128 973174 973220973266 973313973359 973405 973451 973497 973543 941 19735901973636 973682973728 973774 973820j973866973913 973959 974005 942 974051 974097974143974189 974235 974281 974327 974373974420 974466 943 974512 974558 974604 974650 974696/974742974788974834/974880474926 944 974972 975018 975064 97510 97515697 5202 975248975294975340975386 945 975432 975478975524 975570975616 975661975707 975753/975799 975845 946 975891 975937975983 976029 976075 976121.976166976212976258976304 947 1976350 976396 976442 976487976533976579|976625976671 976717 976762 948 976808976854 976900976946976991 977037 977083/9771299771751977220 949 97;266 977312 97735819774031977449 977495977541 977586 977632 977678 950 977724 977769977815/9778611977906977952 977998 978043 978089978135 951 1978180 978226 978272978317 978363978409 978454978500 978546978591 952 978637 978683978728978774 978819 978865 978911 978956979002 979047 953 9790931979138 979184,979230979275 979321 979366 979412 979457 979503 954 979548979594979639979685 9797 30 979776 979821 9798671979912979958 955 980003 9800491980094 980140 9801851980231980276 980322 980367980412 956 980458 980503 9805491980594/980640 980685980730 980776980821 980867 957 198091219809571981003 981048 981093981139981184/981229951275981320 958 981365981401981456 98150198-547981592981637 981683 9817281981773 959 981819 981364981909,981954 982000 982045 982090 982135982181982226 960 98227 1 982316982362982407982452982497982543982588982633982678 961 1982723982769982814 982859/982904 982949982994/983040983085983130 962 1983175 983220 983265983310 983356983401 983446983491983536983581 963 983626 983671983716983762983807 9838521983897 983942983987 984032 964 984077 984122 984167/984212 984257|9843021984347 984392 9844371984482 965 984527 984572 984617 984662984707 9847521984797984842984887984932 966 984977 985022985067 985112985157 985202985247 9852929853371985382 967 1985426985471985516985561 985606985651 9856969857431985786985830 968 985875985920985965,986010 9860551986100986144986189986234986279) 969 986324986369 986413986459986503 986548986593986637986682986727 970 986772/9868161986861 9869069869511986995987040 9870851987130987174 971 1987219987264 987309 987353987398987443987487 987532 987577 987622 972 987666 987711 9877561987800987845 987890 987934 987979988024988068 973 1988113 988157 988202 988247 988291988336198838119884251988470988514) 974 1988559988603 9886489886939087371988782 9888269888711988915 988960 975 9890051989049989094989138989183989227 989272/989316 989361 989405 976 989450 989494,989539 989583989628989672989717 989761 989806989850 977 989895989939 989983990028990072 990117 990161990206 990250990294

978 990339 990383.990428 990472990516990561 990605 990650 990694/990738 |_979 990783 990827 990871 990916 990960991004991049 991093 991137 991182

980 991226 991270 991315991359 991403 9914481991492 991536 991580 991625 981 991659 991713 991757 991802 991846 991890 991934991979992023 992067 982 992711 992156 992200992244 992288 992333,992377 992424 992465992509 983 992553 992598 992642 992686992730 992774 992818992863992907992951 984 9929951993039993083993127 993172993216 993260 993304 993348993392 985 993436 993480993524993568993613993657 993701 993745 993789 993833 986 993877 993921 993965 994009 99405319940971994141 9941851994229 994273) 987 1994317 09436 i 1994405 994449 994493 994537994581994625994669 994713 988 994757 9948011994845994889 994933 994977 995021 995064 995108 995152 989 995196 995240 995284995328 995372 995416 995460 995504 995547 995591 990 995635 995679 995723 995767:995811995854 995898 99594219959869960301 991 996074 996117 9961611996205 996249,996293 996336/996380996424 996468 992 996512 996555996599996643 9966871996730996774 996818 996862996905 993 996949 996993 9970371997080 997124 997168 997212 997255997199997343 994 1997386 9974301997474997517|997 561 997605 997648/997692 997736997779 995 997823 9978679979101997954997998998041 9980851998128 998172 998216 996 998259 998 30399834619983901998434998477 998521 998564 998608998652 997 998695998739998782 998826998869 998913'998956999000 99904 3999087 998 999130, 999174 999218 999261999305999348 9993921999435.999478 999522 ??9 999563999609999652 999696999739 999783 999826 999870499913999957

2 3 4 5 6 7 8

TABLE 2.

Logarithmic Sines, Tangents, and Secants. This table contains the logarithmic, or, as they are sometimes called, the artificial sines, tangents, and secants, to each degree and min. ute of the quadrant, with their complements or co-sines, co-tangents, and co-secants, to six places of figures besides the index. To find the Logarithmic Sine, Co-Sine, &c. of any Number of Degrees

and Minutes.

If the given degrees be under 45, they are to be taken from the top, and the minutes f om the left side column, opposite to which in that column with the name of the logarithm at the top, will be found the required logarithm. But if :he degrees be more than 45, they will be found at the bottom of the page, and the minutes in the right side column ; likewise the name of the logarithm is to be taken from the bottom of the page.

When the given degree's exceed 9C, they are to be subtracted from 180 degrees, and the logarithm of the remainder taken out as before. Or the logarithmic sine, tangent, &c. of degrees more than 90, is the logarithmic co-sine, co-tangent, &c. of their excess above 90 degrees.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

To find the Degrees and Minutes nearest corresponding to a given Logda

rithmic Sine, Co--sine, &c.

Look in the column marked at the top or bottom with the name of the given logarithm, and when the nearest to it is found, the corres. ponding degrees and minutes will be those required. observing that when the name is at the top of the column, the degrees are to be taken from the top and the minutes from the left side column, but if the name is at the bottom, the corresponding degrees will be there likewise, and the minutes in the right side column

EXAMPLES.

The degrees and minutes corresponding to the

log. sine 9.265390 are 100 37'
Co-sine 9 528461 70 16
tangent 9.70156

26 42
secant
10.25413

9

56

The logarithmic sines, &c. taken out to degrees and minutes only are in general sufficiently accurate, but in some of the more rigid astronomical calculations, it is frequently necessary to take them out to the nearest second; when this is the case they are to be found in the following manner :

To find the sine, tangent, &c. of an arch expressed in degrees, minutes

and seconds.

RULE.

Find the sine, tangent, &c. answering to the given degree and minute, and also that answering tothe next greater minute ; multiply the difference between them by the given number of seconds, and divide the product by 60 ; then, the quotient added to the sine, tangent, &c. of the given degree and minute, or subtracted from the co-sine, cu-tangent, &c. will give the quantity required, nearly.

If the arch be less than three degrees, it will be necessary to use the following rules

To the arithmetical complement of the given degrees and minutes reduced to seconds, add the logarithm of the given degrees, minutes, and seconds, reduced to seconds, and the logo-sine, tangent, &c. of the given degrees and minutes, the sum, rejecting 10 from the index, will be the log.-sine, tangent, &c. of the proposed number of degrees, minutes, and seconds.

To find the degrees, minutes, and seconds, answering to a given logarithmic.

sine, langent, &c.

RULE.

Find the degrees minutes and seconds answering to the next less loga rithmic sine, tangent, &c. which subtract from that given ; multiply the remainder by 60, and divide the product by the difference between the next less and next greater logarithms, and the quotient will be the seconds to be annexed to the degrees and minutes before found.

If the given logarithm is that of the sine or tangent of a small archthen, to the arithmetical complement of the next less logarithm in the tables, add the given logarithm, and the logarithm of the degrees and minutes, in seconds, answering to the next less logarithm, the sum, rejecting radius, will be the logarithm of the number of seconds in the required arch.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »