Historia tēs nēsou Syrou apo tōn archaiotatōn chronōn mechri tōn kath'hēmas

Εξώφυλλο
typ. P. Printezē, 1874 - 754 σελίδες
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

αί Αιγαίου Αιγαίου Πελάγους αιώνος άλλ άλλα άλλων άνω Σύρου ανωτέρω άπό αριθ αύτη αυτόθι αυτοκρατορίας αύτοϋ άφ βεβαίως βυζαντινής αυτοκρατορίας δέ δέν διά Διοσκούρων διότι δτι δύναται δύο έάν εΐνε έκ τής έκ τοϋ έκ τών Έλλ Ελλήνων έν γένει έν Σύρω έν τή ένεκα ένθα ένταϋθα έξ έξης έπ έπί Επίσκοπος εποχής Έρμουπόλεως ήσαν ήτις ήτο ήτοι ήττον θέλει θέλομεν ιδίως ίσης ιστορίας Κάβειροι Καβείρων καθ καϊ κατ κατοίκων κατόπιν κλπ Κυκλάδας Κυκλάδων λοιπόν Μάρκου Αυρηλίου μέ μέν μέρος μεταξύ μέχρι τοϋ μή μόνον νά νήσος νήσω νόμισμα νομίσματα όμως ού παρά πάροικων πιθανώς πόλεως πρό σελ σήμερον Σύρα Σύρας Σύριοι Σύρον Σύρος τά ταύτης τήν τής Ελλάδος τής Έρμουπόλεως τής νήσου τής Σύρου τί τί)ς τίνα τό Τομ τόν τοΟ τότε τοϋ τοϋτο τούτου τούτων τώ τών Κυκλάδων τών Συρίων υπέρ υπό ύπό τών φαίνεται Φερεκύδης Φοίνικες χαϊ χατά ψηφιδωτού ών ώς

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 226 - Κα! τους μεταστάντας ή φυγόντας υπό των ημετέρων στρατηγών εκ των πόλεων, άφ' ων χρόνων Αλέξανδρος είς την Άσίαν διέβη, κατάγομεν, και τους ύφ' ημών κατελθόντας πάντα τα αυτών έχοντας και άστασιάστους και άμνησικακουμένους εν ταΐς εαυτών πατρίσι πολιτεΰεσθαι.
Σελίδα 284 - Μετ' ολίγον ό Σάραπις ταυτίζεται τιο Άσκληπιώ, τω Ήλίω, τω Διονύσω και, αξιών επί τέλους δτι είναι ό κοινός του κόσμου θεός, αποκρίνεται εις τον Κύπρου βασιλέα Νικοκρέοντα, δτι ό ουρανός είναι κεφαλή αύτοϋ, σώμα δε ή θάλασσα, πόδες ή γη, καΐ όφθαλμός'ό ήλιος. Πολυσήμαντο; δε ωσαύτως...
Σελίδα 630 - Έρμουπολΐται συγκροτούσε συνέλευσιν περί τούτου· σκέπτονται και αποφασίζουν να μη αναγνωρίσουν ούτε τους εν τω στολίσκω, άλλ' ούτε καμμίαν άλλην ύπερτάτην αρχήν του έθνους παρ' έκείνην την οποίαν ήθελε εκλέξει ή Εθνική Συνέλευσις.
Σελίδα 283 - Ελληνες να διδάσκωνται την αίγυτπιακήν, Αιγύπτιοι οέ να προσθέτωσι μεν ονόματα ελληνικά εις τα έπιχώρια, να είσέρχωνται δε εις τον μόνιμον στρατόν και να προάγωνται μάλιστα μέχρι των ανωτάτων της διοικήσεως αξιωμάτων».
Σελίδα 510 - ... δλας τάς αρτισύστατους αποικίας και διότι δεν εΐχον πώποτε σκοπόν να μένουν πάντοτε είς την (*έ τδν κατόπιν κατασταθέντα μόνιμ,ον πλΐθυσμόν των της Έρριουπόλεως όστις από του 1833 μέχρι σιίμερον έπαθε πολ>άς αλλοιώσεις άριθμητιχάς χαϊ φυλετικά...
Σελίδα 226 - Ημετέρων στραττ,γών, καί πολλά και δυσχερή ταΐς πόλεσι συμβήναι, τούτων μεν ούν τους στρατηγούς αιτίους ύπο · λάβετε γεγενήσθαι' ημείς δε τιμώντες την εξ αρχής προαίρεσιν, κατασκευάζομεν ύμϊν εΐρηντ,ν.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας