Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 168 - ... cents for every day he was idle; at settlement he received 5 dollars. How many days did he work, and how many days was he idle?
Σελίδα 188 - Feet multiplied by feet, give feet. Feet multiplied by inches, give inches. Feet multiplied by seconds, give seconds. Inches multiplied by inches, give seconds.
Σελίδα 35 - And every other thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 125 - Thirty days after sight of this my first of exchange, second and third of like tenor and date not paid, pay to Samuel Sims, or order, four hundred and fifty-two pounds, ten shillings and sixpence sterling, value received, which place to account of Peter Simpson.
Σελίδα 34 - TIME. 60 seconds, sec. make 1 minute. min. 60 minutes " 1 hour. h. 24 hours
Σελίδα 160 - Involve the root to the next inferior power to that which is given, and multiply it by the number denoting the given power for a divisor.
Σελίδα 72 - Then multiply the second and third terms together, and divide the product by the first term: the quotient will be the fourth term, or answer.
Σελίδα 172 - Multiply the last term by the ratio, from the product subtract the first term, and divide the remainder by ratio less one for the sum of the series.
Σελίδα 29 - Scale: 4 farthings (far.) = 1 penny (d.); 12 pence = 1 shilling (s.) ; 20 shillings — 1 pound (£). 156.
Σελίδα 34 - Measure are tun, pipe, or butt, hogshead, gallon, quart, and pint. 2 pints (pt.) make - 1 quart - - qt. 4 quarts - - - 1 gallon - - gal. 63 gallons - - - 1 hogshead - hhd. 2 hogsheads - - 1 pipe or butt pi.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας