Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 57 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 85 - Put another way, if you construct squares on the edges of a right-angled triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the other two sides.
Σελίδα 58 - Solve by knowing that the product of the means equals the product of the extremes...
Σελίδα 5 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 35 - If there are more decimal places in the divisor than in the dividend, what do you do ? What will the figures of the quotient then be ? § 132.
Σελίδα 34 - Subtract the number of decimal places in the divisor from the number of decimal places in the dividend, and point off as many decimal places in the quotient as there are units in the remainder thus found.
Σελίδα 142 - MEP in pounds per square inch; A = area of piston in square inches; L = length of stroke in feet ; N= number of working strokes per minute.
Σελίδα 33 - To divide by 10, move the decimal point one place to the left. To divide by 100, move the decimal. point two places to the left, and so on for other powers of 10.
Σελίδα 1 - An Improper Fraction is one whose numerator is equal to, or greater than, the denominator; as, f, f.
Σελίδα 98 - No. Square Cube Square root Cube root No. Square Cube Square root Cube root 1 1 1 1.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας