Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 165 - What mean ye to weep, and to break mine heart? for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.
Σελίδα 54 - That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed...
Σελίδα 222 - But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children : So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.
Σελίδα 45 - Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see : and they glorified the God of Israel.
Σελίδα 265 - For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ: whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.
Σελίδα 587 - Ye fearful saints, fresh courage take ; The clouds ye so much dread Are big with mercy, and shall break In blessings on your head.
Σελίδα 621 - It can bring with it nothing But he will bear us through : Who gives the lilies clothing Will clothe his people too : Beneath the spreading heavens No creature but is fed ; And he who feeds the ravens Will give his children bread.
Σελίδα 60 - The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men, 29 Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?
Σελίδα 509 - Here may we prove the power of prayer To strengthen faith, and sweeten care, To teach our faint desires to rise, And bring all Heaven before our eyes...
Σελίδα 437 - Tis a point I long to know, Oft it causes anxious thought ; Do I love the Lord, or no ? Am I his, or am I not ? 2 If I love, why am I thus?

Πληροφορίες βιβλιογραφίας