Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 202 - A sphere is a solid bounded by a curved surface, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 267 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes = 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 265 - Dry Measure. — 2 pints = 1 quart; 8 quarts = 1 peck; 4 pecks = 1 bushel.
Σελίδα 193 - A circle is a plane figure bounded by a curved line, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 267 - Thirty days hath September, April. June, and November; All the rest have thirty-one, Save February, which alone Hath twenty-eight; and one day more "We add to it one year in four.
Σελίδα 22 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3• A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.
Σελίδα 192 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees ; each degree into 60 equal parts, called minutes ; and each minute into 60 equal parts, called seconds.
Σελίδα 252 - ... tanks and reservoirs, flow of rivers, dimensions of stone, tonnage of ships, and other places where the cubic yard and foot are used. The thousandth part of the cubic meter (1 cubic decimeter) is called the LITER.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας