The Children's Garland: From the Best Poets

Εξώφυλλο
Macmillan, 1884 - 344 σελίδες
0 Κριτικές
Οι αξιολογήσεις δεν επαληθεύονται, αλλά η Google ελέγχει και καταργεί ψευδές περιεχόμενο όταν το εντοπίζει

Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Song
12
Lucy Gray or Solitude
13
Rain in Summer
15
Epitaph on a Hare
18
Abou Ben Adhem and the Angel
19
La Belle Dame sans Mercy
20
Winter
22
The Inchcape Rock
23
Written in March
25
Lord Randal
26
John Barleycorn
27
MaryAnns Child
30
The Useful Plough
31
A Wrens Nest
32
A fine Day XXV Casabianca a True Story
35
Signs of Rain
37
How they brought the Good News from Ghent to Aix XXVIII The Rainbow XXIX The Raven and the
41
Ode to the Cuckoo
43
Robin Hood and AllinaDale
44
Violets
48
The Palmer
49
The Forsaken Merman
50
xxxy The Sands o
55
The Loss of the Royal George
56
A Sea Dirge
57
The Ancient Mariner
58
Song of Ariel
67
Hows my
68
The Spanish Armada
70
The Tar for all Weathers
74
The Fisherman XLry The Sailor
76
The Wreck of the Hesperus
78
A Canadian Boat Song
81
Rosabelle
82
The Ballad of the Boat
84
Verses supposed to be written by Alexander Selkirk
86
Home Thoughts from Abroad LI The Dream of Eugene Aram
88
The Beleaguered City
96
LIIT Jaffar LIV Colin and Lucy
98
The Redbreast Chasing the Butterfly
99
The Children in the Wood
100
Robin Redbreast
104
The
107
HartLeap Well
108
The Summer Shower
115
The Mouses Petition
116
The Grasshopper
117
The Shepherds Home
118
The Lord of Burleigh
119
The Mountain and the Squirrel
122
Evening
123
The Parrot
124
Song
125
The Blind
126
False Friendslike LXXI Goody Blake and Harry Gill
127
The Jovial Beggar
131
Bishop Hatto
133
The Old Courtier
136
John Gilpin
138
The Milkmaid
147
Sir Sidney Smith
149
The Pied Piper of Hamelin
150
The Tiger
158
King John and the Abbot of Canterbury
159
The Fairies
163
xxxn The Suffolk Miracle
165
The Nightingale
169
On a favourite Cat drowned in a Tub of Goldfishes
170
The Fox at the Point of Death
171
The Old Mans Comforts and how he gained them
173
The Charge of the Light Brigade
174
Ye Mariners of England
176
The
196
The Seven Sisters or the Solitude of Binnorie
197
The Beggar Maid CI The Wild Huntsman
200
To Daffodils
207
The Homes of England
208
Mary the Maid of the
210
The Witches Meeting
214
Adelgitha
215
The Council of Horses
216
St Romuald
218
Lady Alice
220
The Outlandish Knight
221
Spring
223
Sweet Williams Ghost
224
The Fountain
226
Fair Rosamund
228
The Hitchen MayDay Song
233
The Spanish Ladys Love
234
Little White Lily
238
OXVIII Minstrels Song in Ella
239
An Elegy on the Death of a Mad
241
Nongtongpaw
242
Poor Dog Tray
243
The Faithful Bird
244
Lord Ullins Daughter
246
The Sea CXXV Fidelity
248
The Fox and the
251
The Dog and the WaterLily
252
An Epitaph on a Robin Redbreast CXXIX Baucis and Philemon
254
Lullaby for Titania
257
Lord Thomas and Fair Ellinor
258
Queen
261
Young Lochinvar
262
Incident characteristic of a Favourite Dog CXXXV King Lear and his Three Daughters
265
The Butterfly and the Snail
271
The Dæmon Lover
273
CXXXVIJI The Nightingale and the Glowworm
276
OXXXIX The Lady turned ServingMan
277
Pairing Time Anticipated
281
To a Water Fowl
283
Robin Hood and the Bishop of Hereford
284
Sir John Sucklings Campaign
287
The Nuns Lament for Philip Sparrow
289
To a Butterfly
291
OXLVI The Dragon of Wantley
292
The Ungrateful Cupid
295
The King of the Crocodiles
297
The Lion and the
301
The Snail
302
The Colubriad
303
The Priest and the MulberryTree
304
The Pride of Youth
305
Sir Lancelot du Lake
306
The Three Fishers
311
Alice Fell or Poverty
312
The First Swallow
314
The Graves of a Household
315
OLIX The Thrushs Nest
316
The Last of the Flock
317
The Romance of the Swans Nest
320
Song
322
Timothy
324
The Sleeping Beauty
325
Choral Song of Illyrian Peasants
327
The Destruction of Sennacherib
328
The Widow Bird CLXVIII Dora
329
A Witch Spoken by a Countryman
335
Nursery Rhymes
336
The Age of Children Happiest
339
The Noble Nature
340
OLXXIII The Rainbow
341

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 338 - It is not growing like a tree In bulk, doth make Man better be ; Or standing long an oak, three hundred year, To fall a log at last, dry, bald, and sere : A lily of a day Is fairer far in May, Although it fall and die that night — It was the plant and flower of Light. In small proportions we just beauties see ; And in short measures life may perfect be.
Σελίδα 159 - TIGER! Tiger! burning bright In the forests of the night, What immortal hand or eye Could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies Burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire?
Σελίδα 67 - O sweeter than the marriage-feast, Tis sweeter far to me, To walk together to the kirk With a goodly company!— To walk together to the kirk, And all together pray, While each to his great Father bends, Old men, and babes, and loving friends, And youths and maidens gay!
Σελίδα 191 - Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and. curious volume of forgotten lore — While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. " "Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door — Only this and nothing more.
Σελίδα 194 - Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, "Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store, Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster Followed fast and followed faster till his songs one burden bore: Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore Of 'Never — nevermore.
Σελίδα 195 - But the Raven still beguiling all my sad soul into smiling, Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door; Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore, What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore Meant in croaking "Nevermore.
Σελίδα 326 - And there lay the rider distorted and pale, With the dew on his brow, and the rust on his mail, And the tents were all silent, the banners alone, The lances uplifted, the trumpet unblown.
Σελίδα 58 - He holds him with his glittering eye — The Wedding-Guest stood still, And listens like a three years' child: The Mariner hath his will.
Σελίδα 182 - By the wolf-scaring faggot that guarded the slain, At the dead of the night a sweet vision I saw; And thrice ere the morning I dreamt it again.
Σελίδα 80 - The breakers were right beneath her bows, She drifted a dreary wreck, And a whooping billow swept the crew Like icicles from her deck. She struck where the white and fleecy waves Looked soft as carded wool, But the cruel rocks, they gored her side Like the horns of an angry bull.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας