Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 14 - January 31, February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31.
Σελίδα 143 - From half the sum of the three sides, subtract each side separately; multiply the half -sum and the three remainders together; the square root of the product is the area.
Σελίδα 190 - A banker borrows money at 3! per cent., and pays the interest at the end of the year ; he lends it out at 5 per cent., but receives the interest half-yearly, and by this means gains £200 a year : how much does he borrow...
Σελίδα 251 - A train 88 yards long overtook a person walking along the line at the rate of 4 miles an hour and passed him completely in 10 seconds ; it afterwards overtook another person and passed him in 9 seconds.
Σελίδα 196 - The circumferences of the fore and hind wheels of a carriage are 13 ft. 9 in. and 16 ft. 6 in. respectively. How far has the carriage travelled when the fore wheel has made 768 more revolutions than the hind wheel?
Σελίδα 251 - If 180 men, in 6 days of 10 hours each, can dig a trench 200 yards long, 3 wide, and 2 deep ; in how many days, of 8 hoars long, will 100 men dig a trench of 360 yards long, 4 wide, and 3 deep ? Ans.
Σελίδα 169 - A wall to be built to the height of 27 feet, was raised to the height of 9 feet by 12 men in 6 days : how many men must be employed to finish the wall in 4 days at the same ttttt- of working 1 31.
Σελίδα 144 - To find the area of a trapezium. RULE. — Divide the trapezium into two triangles by a diagonal, and then find the areas of these triangles ; their sum will be the area of the trapezium.
Σελίδα 94 - If twelve men can dig a trench 15 yards long and 4 broad in 3 days of 12 hours each, in how many days of 9 hours each can 8 men dig a trench 20 yards long and 8 broad ? 22.
Σελίδα 187 - ... 7 men working 16 days can mow a field of corn 1320 yards long and 880 wide ; what will be the length of the side of a field 1320 yards broad which 4 men can mow in 42 days ? 34.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας