Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

In Effigiei ejus Sculptorem, P. 332 Ad Salfillum Poetam Romanum ægrotantem.

ibid. Mansus.

354 Epitaphium Damonis.

358 Ad Joannem Ronfium Oxonienfis Aca. demia Bibliothecarium.

365 Of Education, to Mr. Samuel Hartlib.

369

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »