Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 88 - Reduce compound fractions to simple ones, and mixt numbers to improper fractions ; then multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators for. a new denominator.
Σελίδα 122 - DRY MEASURE 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts =1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu...
Σελίδα 117 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 124 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 120 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 121 - TABLE. 2 pints (pt.) make 1 quart, . . qt. 4 quarts, 1 gallon,. . gal. 36 gallons, 1 barrel, . . bar.
Σελίδα 112 - TABLE. 16 Drams (dr.) make 1 Ounce, oz. 16 Ounces " 1 Pound, Ib. 25 Pounds " 1 Quarter, qr. 4 Quarters " 1 Hundred Weight, cwt. 20 Hundred Weight
Σελίδα 75 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 111 - Weight This is used to. some extent in filling prescriptions. The grain, ounce, and pound are the same as in troy weight, but the ounce is divided differently. 20 grains (gr.) = 1 scruple . . . sc. or 3 3 scruples = 1 dram . . . dr. or 3 8 drams = 1 ounce . . . oz. or 5 12 ounces = 1 pound . . . Ib. or ft Apothecaries...
Σελίδα 50 - The dividend is the number to be divided. The divisor is the number by which we divide.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας